Sequence Data for Bio 6B

This page contains a few nucleotide and amino acid sequences that we use in Bio 6B. These sequences take up a lot of space on a page, so I am putting them together on a page of their own. To use a sequence, you can copy all the text in the gray box on this page, and paste that into the sequence box for whatever analysis software you are using. Most sequence analysis software will ignore the spaces and the numbers. Depending on the software you are using, you might be able to include the sequence name, like this:

>pGLO_BioRad; SV 1; circular; Bio-Rad pGLO; STD; UNC; 5371 BP.

The sequences on this page are:

All the plasmids (pGLO & pARO191) are circular; lambda is linear.

pGLO

We have several variants of the pGLO plasmid.

pGLO (Original sequence from Bio-Rad)

We buy the plasmid DNA from Bio-Rad, and this is the sequence they list on their site.

>pGLO_BioRad; SV 1; circular; Bio-Rad pGLO; STD; UNC; 5371 BP.

   ATCGATGCAT AATGTGCCTG TCAAATGGAC GAAGCAGGGA TTCTGCAAAC CCTATGCTAC    60
   TCCGTCAAGC CGTCAATTGT CTGATTCGTT ACCAATTATG ACAACTTGAC GGCTACATCA    120
   TTCACTTTTT CTTCACAACC GGCACGGAAC TCGCTCGGGC TGGCCCCGGT GCATTTTTTA    180
   AATACCCGCG AGAAATAGAG TTGATCGTCA AAACCAACAT TGCGACCGAC GGTGGCGATA    240
   GGCATCCGGG TGGTGCTCAA AAGCAGCTTC GCCTGGCTGA TACGTTGGTC CTCGCGCCAG    300
   CTTAAGACGC TAATCCCTAA CTGCTGGCGG AAAAGATGTG ACAGACGCGA CGGCGACAAG    360
   CAAACATGCT GTGCGACGCT GGCGATATCA AAATTGCTGT CTGCCAGGTG ATCGCTGATG    420
   TACTGACAAG CCTCGCGTAC CCGATTATCC ATCGGTGGAT GGAGCGACTC GTTAATCGCT    480
   TCCATGCGCC GCAGTAACAA TTGCTCAAGC AGATTTATCG CCAGCAGCTC CGAATAGCGC    540
   CCTTCCCCTT GCCCGGCGTT AATGATTTGC CCAAACAGGT CGCTGAAATG CGGCTGGTGC    600
   GCTTCATCCG GGCGAAAGAA CCCCGTATTG GCAAATATTG ACGGCCAGTT AAGCCATTCA    660
   TGCCAGTAGG CGCGCGGACG AAAGTAAACC CACTGGTGAT ACCATTCGCG AGCCTCCGGA    720
   TGACGACCGT AGTGATGAAT CTCTCCTGGC GGGAACAGCA AAATATCACC CGGTCGGCAA    780
   ACAAATTCTC GTCCCTGATT TTTCACCACC CCCTGACCGC GAATGGTGAG ATTGAGAATA    840
   TAACCTTTCA TTCCCAGCGG TCGGTCGATA AAAAAATCGA GATAACCGTT GGCCTCAATC    900
   GGCGTTAAAC CCGCCACCAG ATGGGCATTA AACGAGTATC CCGGCAGCAG GGGATCATTT    960
   TGCGCTTCAG CCATACTTTT CATACTCCCG CCATTCAGAG AAGAAACCAA TTGTCCATAT   1020
   TGCATCAGAC ATTGCCGTCA CTGCGTCTTT TACTGGCTCT TCTCGCTAAC CAAACCGGTA   1080
   ACCCCGCTTA TTAAAAGCAT TCTGTAACAA AGCGGGACCA AAGCCATGAC AAAAACGCGT   1140
   AACAAAAGTG TCTATAATCA CGGCAGAAAA GTCCACATTG ATTATTTGCA CGGCGTCACA   1200
   CTTTGCTATG CCATAGCATT TTTATCCATA AGATTAGCGG ATCCTACCTG ACGCTTTTTA   1260
   TCGCAACTCT CTACTGTTTC TCCATACCCG TTTTTTTGGG CTAGAAATAA TTTTGTTTAA   1320
   CTTTAAGAAG GAGATATACA TATGGCTAGC AAAGGAGAAG AACTTTTCAC TGGAGTTGTC   1380
   CCAATTCTTG TTGAATTAGA TGGTGATGTT AATGGGCACA AATTTTCTGT CAGTGGAGAG   1440
   GGTGAAGGTG ATGCTACATA CGGAAAGCTT ACCCTTAAAT TTATTTGCAC TACTGGAAAA   1500
   CTACCTGTTC CATGGCCAAC ACTTGTCACT ACTTTCTCTT ATGGTGTTCA ATGCTTTTCC   1560
   CGTTATCCGG ATCATATGAA ACGGCATGAC TTTTTCAAGA GTGCCATGCC CGAAGGTTAT   1620
   GTACAGGAAC GCACTATATC TTTCAAAGAT GACGGGAACT ACAAGACGCG TGCTGAAGTC   1680
   AAGTTTGAAG GTGATACCCT TGTTAATCGT ATCGAGTTAA AAGGTATTGA TTTTAAAGAA   1740
   GATGGAAACA TTCTCGGACA CAAACTCGAG TACAACTATA ACTCACACAA TGTATACATC   1800
   ACGGCAGACA AACAAAAGAA TGGAATCAAA GCTAACTTCA AAATTCGCCA CAACATTGAA   1860
   GATGGATCCG TTCAACTAGC AGACCATTAT CAACAAAATA CTCCAATTGG CGATGGCCCT   1920
   GTCCTTTTAC CAGACAACCA TTACCTGTCG ACACAATCTG CCCTTTCGAA AGATCCCAAC   1980
   GAAAAGCGTG ACCACATGGT CCTTCTTGAG TTTGTAACTG CTGCTGGGAT TACACATGGC   2040
   ATGGATGAGC TCTACAAATA ATGAATTCGA GCTCGGTACC CGGGGATCCT CTAGAGTCGA   2100
   CCTGCAGGCA TGCAAGCTTG GCTGTTTTGG CGGATGAGAG AAGATTTTCA GCCTGATACA   2160
   GATTAAATCA GAACGCAGAA GCGGTCTGAT AAAACAGAAT TTGCCTGGCG GCAGTAGCGC   2220
   GGTGGTCCCA CCTGACCCCA TGCCGAACTC AGAAGTGAAA CGCCGTAGCG CCGATGGTAG   2280
   TGTGGGGTCC CCCATGCGAG AGTAGGGAAC TGCCAGGCAT CAAATAAAAC GAAAGGCTCA   2340
   GTGCAAAGAC TGGGCCTTTC GTTTTATCTG TTGTTTGTCG GTGAACGCTC TCCTGAGTAG   2400
   GACAAATCCG CCGGGAGCGG ATTTGAACGT TGCGAAGCAA CGGCCCGGAG GGTGGCGGGC   2460
   AGGACGCCCG CCATAAACTG CCAGGCATCA AATTAAGCAG AAGGCCATCC TGACGGATGG   2520
   CCTTTTTGCG TTTCTACAAA CTCTTTGTTT ATTTTTCTAA ATACATTCAA ATATGTATCC   2580
   GCTCATGAGA CAATAACCCT GATAAATGCT TCAATAATAT TGAAAAAGGA AGAGTATGAG   2640
   TATTCAACAT TTCCGTGTCG CCCTTATTCC CTTTTTTGCG GCATTTTGCC TTCCTGTTTT   2700
   TGCTCACCCA GAAACGCTGG TGAAAGTAAA AGATGCTGAA GATCAGTTGG GTGCACGAGT   2760
   GGGTTACATC GAACTGGATC TCAACAGCGG TAAGATCCTT GAGAGTTTTC GCCCCGAAGA   2820
   ACGTTTTCCA ATGATGAGCA CTTTTAAAGT TCTGCTATGT GGCGCGGTAT TATCCCGTGT   2880
   TGACGCCGGG CAAGAGCAAC TCGGTCGCCG CATACACTAT TCTCAGAATG ACTTGGTTGA   2940
   GTACTCACCA GTCACAGAAA AGCATCTTAC GGATGGCATG ACAGTAAGAG AATTATGCAG   3000
   TGCTGCCATA ACCATGAGTG ATAACACTGC GGCCAACTTA CTTCTGACAA CGATCGGAGG   3060
   ACCGAAGGAG CTAACCGCTT TTTTGCACAA CATGGGGGAT CATGTAACTC GCCTTGATCG   3120
   TTGGGAACCG GAGCTGAATG AAGCCATACC AAACGACGAG CGTGACACCA CGATGCCTGC   3180
   AGCAATGGCA ACAACGTTGC GCAAACTATT AACTGGCGAA CTACTTACTC TAGCTTCCCG   3240
   GCAACAATTA ATAGACTGGA TGGAGGCGGA TAAAGTTGCA GGACCACTTC TGCGCTCGGC   3300
   CCTTCCGGCT GGCTGGTTTA TTGCTGATAA ATCTGGAGCC GGTGAGCGTG GGTCTCGCGG   3360
   TATCATTGCA GCACTGGGGC CAGATGGTAA GCCCTCCCGT ATCGTAGTTA TCTACACGAC   3420
   GGGGAGTCAG GCAACTATGG ATGAACGAAA TAGACAGATC GCTGAGATAG GTGCCTCACT   3480
   GATTAAGCAT TGGTAACTGT CAGACCAAGT TTACTCATAT ATACTTTAGA TTGATTTACG   3540
   CGCCCTGTAG CGGCGCATTA AGCGCGGCGG GTGTGGTGGT TACGCGCAGC GTGACCGCTA   3600
   CACTTGCCAG CGCCCTAGCG CCCGCTCCTT TCGCTTTCTT CCCTTCCTTT CTCGCCACGT   3660
   TCGCCGGCTT TCCCCGTCAA GCTCTAAATC GGGGGCTCCC TTTAGGGTTC CGATTTAGTG   3720
   CTTTACGGCA CCTCGACCCC AAAAAACTTG ATTTGGGTGA TGGTTCACGT AGTGGGCCAT   3780
   CGCCCTGATA GACGGTTTTT CGCCCTTTGA CGTTGGAGTC CACGTTCTTT AATAGTGGAC   3840
   TCTTGTTCCA AACTGGAACA ACACTCAACC CTATCTCGGG CTATTCTTTT GATTTATAAG   3900
   GGATTTTGCC GATTTCGGCC TATTGGTTAA AAAATGAGCT GATTTAACAA AAATTTAACG   3960
   CGAATTTTAA CAAAATATTA ACGTTTACAA TTTAAAAGGA TCTAGGTGAA GATCCTTTTT   4020
   GATAATCTCA TGACCAAAAT CCCTTAACGT GAGTTTTCGT TCCACTGAGC GTCAGACCCC   4080
   GTAGAAAAGA TCAAAGGATC TTCTTGAGAT CCTTTTTTTC TGCGCGTAAT CTGCTGCTTG   4140
   CAAACAAAAA AACCACCGCT ACCAGCGGTG GTTTGTTTGC CGGATCAAGA GCTACCAACT   4200
   CTTTTTCCGA AGGTAACTGG CTTCAGCAGA GCGCAGATAC CAAATACTGT CCTTCTAGTG   4260
   TAGCCGTAGT TAGGCCACCA CTTCAAGAAC TCTGTAGCAC CGCCTACATA CCTCGCTCTG   4320
   CTAATCCTGT TACCAGTGGC TGCTGCCAGT GGCGATAAGT CGTGTCTTAC CGGGTTGGAC   4380
   TCAAGACGAT AGTTACCGGA TAAGGCGCAG CGGTCGGGCT GAACGGGGGG TTCGTGCACA   4440
   CAGCCCAGCT TGGAGCGAAC GACCTACACC GAACTGAGAT ACCTACAGCG TGAGCATTGA   4500
   GAAAGCGCCA CGCTTCCCGA AGGGAGAAAG GCGGACAGGT ATCCGGTAAG CGGCAGGGTC   4560
   GGAACAGGAG AGCGCACGAG GGAGCTTCCA GGGGGAAACG CCTGGTATCT TTATAGTCCT   4620
   GTCGGGTTTC GCCACCTCTG ACTTGAGCGT CGATTTTTGT GATGCTCGTC AGGGGGGCGG   4680
   AGCCTATGGA AAAACGCCAG CAACGCGGCC TTTTTACGGT TCCTGGCCTT TTGCTGGCCT   4740
   TTTGCTCACA TGTTCTTTCC TGCGTTATCC CCTGATTCTG TGGATAACCG TATTACCGCC   4800
   TTTGAGTGAG CTGATACCGC TCGCCGCAGC CGAACGACCG AGCGCAGCGA GTCAGTGAGC   4860
   GAGGAAGCGG AAGAGCGCCT GATGCGGTAT TTTCTCCTTA CGCATCTGTG CGGTATTTCA   4920
   CACCGCATAT GGTGCACTCT CAGTACAATC TGCTCTGATG CCGCATAGTT AAGCCAGTAT   4980
   ACACTCCGCT ATCGCTACGT GACTGGGTCA TGGCTGCGCC CCGACACCCG CCAACACCCG   5040
   CTGACGCGCC CTGACGGGCT TGTCTGCTCC CGGCATCCGC TTACAGACAA GCTGTGACCG   5100
   TCTCCGGGAG CTGCATGTGT CAGAGGTTTT CACCGTCATC ACCGAAACGC GCGAGGCAGC   5160
   AAGGAGATGG CGCCCAACAG TCCCCCGGCC ACGGGGCCTG CCACCATACC CACGCCGAAA   5220
   CAAGCGCTCA TGAGCCCGAA GTGGCGAGCC CGATCTTCCC CATCGGTGAT GTCGGCGATA   5280
   TAGGCGCCAG CAACCGCACC TGTGGCGCCG GTGATGCCGG CCACGATGCG TCCGGCGTAG   5340
   AGGATCTAAT TCTCATGTTT GACAGCTTAT C                   5371

pGLO Non-Fluorescent Mutant

We generated this in our lab by mistake. The Bio 6B Special Projects team was using site-directed mutagenesis to alter the GFP coding region, but by a slight miscalculation, we ended up with a mutant that does not produce a fluorescent protein at all:

>pGLO_Non-F; SV 1; circular; pGLO Non-Fluorescent mutant; STD; UNC; 5371 BP.

   ATCGATGCAT AATGTGCCTG TCAAATGGAC GAAGCAGGGA TTCTGCAAAC CCTATGCTAC    60
   TCCGTCAAGC CGTCAATTGT CTGATTCGTT ACCAATTATG ACAACTTGAC GGCTACATCA    120
   TTCACTTTTT CTTCACAACC GGCACGGAAC TCGCTCGGGC TGGCCCCGGT GCATTTTTTA    180
   AATACCCGCG AGAAATAGAG TTGATCGTCA AAACCAACAT TGCGACCGAC GGTGGCGATA    240
   GGCATCCGGG TGGTGCTCAA AAGCAGCTTC GCCTGGCTGA TACGTTGGTC CTCGCGCCAG    300
   CTTAAGACGC TAATCCCTAA CTGCTGGCGG AAAAGATGTG ACAGACGCGA CGGCGACAAG    360
   CAAACATGCT GTGCGACGCT GGCGATATCA AAATTGCTGT CTGCCAGGTG ATCGCTGATG    420
   TACTGACAAG CCTCGCGTAC CCGATTATCC ATCGGTGGAT GGAGCGACTC GTTAATCGCT    480
   TCCATGCGCC GCAGTAACAA TTGCTCAAGC AGATTTATCG CCAGCAGCTC CGAATAGCGC    540
   CCTTCCCCTT GCCCGGCGTT AATGATTTGC CCAAACAGGT CGCTGAAATG CGGCTGGTGC    600
   GCTTCATCCG GGCGAAAGAA CCCCGTATTG GCAAATATTG ACGGCCAGTT AAGCCATTCA    660
   TGCCAGTAGG CGCGCGGACG AAAGTAAACC CACTGGTGAT ACCATTCGCG AGCCTCCGGA    720
   TGACGACCGT AGTGATGAAT CTCTCCTGGC GGGAACAGCA AAATATCACC CGGTCGGCAA    780
   ACAAATTCTC GTCCCTGATT TTTCACCACC CCCTGACCGC GAATGGTGAG ATTGAGAATA    840
   TAACCTTTCA TTCCCAGCGG TCGGTCGATA AAAAAATCGA GATAACCGTT GGCCTCAATC    900
   GGCGTTAAAC CCGCCACCAG ATGGGCATTA AACGAGTATC CCGGCAGCAG GGGATCATTT    960
   TGCGCTTCAG CCATACTTTT CATACTCCCG CCATTCAGAG AAGAAACCAA TTGTCCATAT   1020
   TGCATCAGAC ATTGCCGTCA CTGCGTCTTT TACTGGCTCT TCTCGCTAAC CAAACCGGTA   1080
   ACCCCGCTTA TTAAAAGCAT TCTGTAACAA AGCGGGACCA AAGCCATGAC AAAAACGCGT   1140
   AACAAAAGTG TCTATAATCA CGGCAGAAAA GTCCACATTG ATTATTTGCA CGGCGTCACA   1200
   CTTTGCTATG CCATAGCATT TTTATCCATA AGATTAGCGG ATCCTACCTG ACGCTTTTTA   1260
   TCGCAACTCT CTACTGTTTC TCCATACCCG TTTTTTTGGG CTAGAAATAA TTTTGTTTAA   1320
   CTTTAAGAAG GAGATATACA TATGGCTAGC AAAGGAGAAG AACTTTTCAC TGGAGTTGTC   1380
   CCAATTCTTG TTGAATTAGA TGGTGATGTT AATGGGCACA AATTTTCTGT CAGTGGAGAG   1440
   GGTGAAGGTG ATGCTACATA CGGAAAGCTT ACCCTTAAAT TTATTTGCAC TACTGGAAAA   1500
   CTACCTGTTC CATGGCCAAC ACTTGTCACT ACTTTCTCTC ATGGTGTTCA ATGCTTTTCC   1560
   CGTTATCCGG ATCATATGAA ACGGCATGAC TTTTTCAAGA GTGCCATGCC CGAAGGTTAT   1620
   GTACAGGAAC GCACTATATC TTTCAAAGAT GACGGGAACT ACAAGACGCG TGCTGAAGTC   1680
   AAGTTTGAAG GTGATACCCT TGTTAATCGT ATCGAGTTAA AAGGTATTGA TTTTAAAGAA   1740
   TATTGAAACA TTCTCGGACA CAAACTCGAG TACAACTTTA ACTCACACAA TGTATACATC   1800
   ACGGCAGACA AACAAAAGAA TGGAATCAAA GCTAACTTCA AAATTCGCCA CAACATTGAA   1860
   GATGGATCCG TTCAACTAGC AGACCATTAT CAACAAAATA CTCCAATTGG CGATGGCCCT   1920
   GTCCTTTTAC CAGACAACCA TTACCTGTCG ACACAATCTG CCCTTTCGAA AGATCCCAAC   1980
   GAAAAGCGTG ACCACATGGT CCTTCTTGAG TTTGTAACTG CTGCTGGGAT TACACATGGC   2040
   ATGGATGAGC TCTACAAATA ATGAATTCGA GCTCGGTACC CGGGGATCCT CTAGAGTCGA   2100
   CCTGCAGGCA TGCAAGCTTG GCTGTTTTGG CGGATGAGAG AAGATTTTCA GCCTGATACA   2160
   GATTAAATCA GAACGCAGAA GCGGTCTGAT AAAACAGAAT TTGCCTGGCG GCAGTAGCGC   2220
   GGTGGTCCCA CCTGACCCCA TGCCGAACTC AGAAGTGAAA CGCCGTAGCG CCGATGGTAG   2280
   TGTGGGGTCC CCCATGCGAG AGTAGGGAAC TGCCAGGCAT CAAATAAAAC GAAAGGCTCA   2340
   GTGCAAAGAC TGGGCCTTTC GTTTTATCTG TTGTTTGTCG GTGAACGCTC TCCTGAGTAG   2400
   GACAAATCCG CCGGGAGCGG ATTTGAACGT TGCGAAGCAA CGGCCCGGAG GGTGGCGGGC   2460
   AGGACGCCCG CCATAAACTG CCAGGCATCA AATTAAGCAG AAGGCCATCC TGACGGATGG   2520
   CCTTTTTGCG TTTCTACAAA CTCTTTGTTT ATTTTTCTAA ATACATTCAA ATATGTATCC   2580
   GCTCATGAGA CAATAACCCT GATAAATGCT TCAATAATAT TGAAAAAGGA AGAGTATGAG   2640
   TATTCAACAT TTCCGTGTCG CCCTTATTCC CTTTTTTGCG GCATTTTGCC TTCCTGTTTT   2700
   TGCTCACCCA GAAACGCTGG TGAAAGTAAA AGATGCTGAA GATCAGTTGG GTGCACGAGT   2760
   GGGTTACATC GAACTGGATC TCAACAGCGG TAAGATCCTT GAGAGTTTTC GCCCCGAAGA   2820
   ACGTTTTCCA ATGATGAGCA CTTTTAAAGT TCTGCTATGT GGCGCGGTAT TATCCCGTGT   2880
   TGACGCCGGG CAAGAGCAAC TCGGTCGCCG CATACACTAT TCTCAGAATG ACTTGGTTGA   2940
   GTACTCACCA GTCACAGAAA AGCATCTTAC GGATGGCATG ACAGTAAGAG AATTATGCAG   3000
   TGCTGCCATA ACCATGAGTG ATAACACTGC GGCCAACTTA CTTCTGACAA CGATCGGAGG   3060
   ACCGAAGGAG CTAACCGCTT TTTTGCACAA CATGGGGGAT CATGTAACTC GCCTTGATCG   3120
   TTGGGAACCG GAGCTGAATG AAGCCATACC AAACGACGAG CGTGACACCA CGATGCCTGC   3180
   AGCAATGGCA ACAACGTTGC GCAAACTATT AACTGGCGAA CTACTTACTC TAGCTTCCCG   3240
   GCAACAATTA ATAGACTGGA TGGAGGCGGA TAAAGTTGCA GGACCACTTC TGCGCTCGGC   3300
   CCTTCCGGCT GGCTGGTTTA TTGCTGATAA ATCTGGAGCC GGTGAGCGTG GGTCTCGCGG   3360
   TATCATTGCA GCACTGGGGC CAGATGGTAA GCCCTCCCGT ATCGTAGTTA TCTACACGAC   3420
   GGGGAGTCAG GCAACTATGG ATGAACGAAA TAGACAGATC GCTGAGATAG GTGCCTCACT   3480
   GATTAAGCAT TGGTAACTGT CAGACCAAGT TTACTCATAT ATACTTTAGA TTGATTTACG   3540
   CGCCCTGTAG CGGCGCATTA AGCGCGGCGG GTGTGGTGGT TACGCGCAGC GTGACCGCTA   3600
   CACTTGCCAG CGCCCTAGCG CCCGCTCCTT TCGCTTTCTT CCCTTCCTTT CTCGCCACGT   3660
   TCGCCGGCTT TCCCCGTCAA GCTCTAAATC GGGGGCTCCC TTTAGGGTTC CGATTTAGTG   3720
   CTTTACGGCA CCTCGACCCC AAAAAACTTG ATTTGGGTGA TGGTTCACGT AGTGGGCCAT   3780
   CGCCCTGATA GACGGTTTTT CGCCCTTTGA CGTTGGAGTC CACGTTCTTT AATAGTGGAC   3840
   TCTTGTTCCA AACTGGAACA ACACTCAACC CTATCTCGGG CTATTCTTTT GATTTATAAG   3900
   GGATTTTGCC GATTTCGGCC TATTGGTTAA AAAATGAGCT GATTTAACAA AAATTTAACG   3960
   CGAATTTTAA CAAAATATTA ACGTTTACAA TTTAAAAGGA TCTAGGTGAA GATCCTTTTT   4020
   GATAATCTCA TGACCAAAAT CCCTTAACGT GAGTTTTCGT TCCACTGAGC GTCAGACCCC   4080
   GTAGAAAAGA TCAAAGGATC TTCTTGAGAT CCTTTTTTTC TGCGCGTAAT CTGCTGCTTG   4140
   CAAACAAAAA AACCACCGCT ACCAGCGGTG GTTTGTTTGC CGGATCAAGA GCTACCAACT   4200
   CTTTTTCCGA AGGTAACTGG CTTCAGCAGA GCGCAGATAC CAAATACTGT CCTTCTAGTG   4260
   TAGCCGTAGT TAGGCCACCA CTTCAAGAAC TCTGTAGCAC CGCCTACATA CCTCGCTCTG   4320
   CTAATCCTGT TACCAGTGGC TGCTGCCAGT GGCGATAAGT CGTGTCTTAC CGGGTTGGAC   4380
   TCAAGACGAT AGTTACCGGA TAAGGCGCAG CGGTCGGGCT GAACGGGGGG TTCGTGCACA   4440
   CAGCCCAGCT TGGAGCGAAC GACCTACACC GAACTGAGAT ACCTACAGCG TGAGCATTGA   4500
   GAAAGCGCCA CGCTTCCCGA AGGGAGAAAG GCGGACAGGT ATCCGGTAAG CGGCAGGGTC   4560
   GGAACAGGAG AGCGCACGAG GGAGCTTCCA GGGGGAAACG CCTGGTATCT TTATAGTCCT   4620
   GTCGGGTTTC GCCACCTCTG ACTTGAGCGT CGATTTTTGT GATGCTCGTC AGGGGGGCGG   4680
   AGCCTATGGA AAAACGCCAG CAACGCGGCC TTTTTACGGT TCCTGGCCTT TTGCTGGCCT   4740
   TTTGCTCACA TGTTCTTTCC TGCGTTATCC CCTGATTCTG TGGATAACCG TATTACCGCC   4800
   TTTGAGTGAG CTGATACCGC TCGCCGCAGC CGAACGACCG AGCGCAGCGA GTCAGTGAGC   4860
   GAGGAAGCGG AAGAGCGCCT GATGCGGTAT TTTCTCCTTA CGCATCTGTG CGGTATTTCA   4920
   CACCGCATAT GGTGCACTCT CAGTACAATC TGCTCTGATG CCGCATAGTT AAGCCAGTAT   4980
   ACACTCCGCT ATCGCTACGT GACTGGGTCA TGGCTGCGCC CCGACACCCG CCAACACCCG   5040
   CTGACGCGCC CTGACGGGCT TGTCTGCTCC CGGCATCCGC TTACAGACAA GCTGTGACCG   5100
   TCTCCGGGAG CTGCATGTGT CAGAGGTTTT CACCGTCATC ACCGAAACGC GCGAGGCAGC   5160
   AAGGAGATGG CGCCCAACAG TCCCCCGGCC ACGGGGCCTG CCACCATACC CACGCCGAAA   5220
   CAAGCGCTCA TGAGCCCGAA GTGGCGAGCC CGATCTTCCC CATCGGTGAT GTCGGCGATA   5280
   TAGGCGCCAG CAACCGCACC TGTGGCGCCG GTGATGCCGG CCACGATGCG TCCGGCGTAG   5340
   AGGATCTAAT TCTCATGTTT GACAGCTTAT C                   5371

The same nucleotide sequence shown above is available in plain text on the Bio-Rad site.

pGLO Blue Fluorescent Double Mutant  (pGLO Blue)

The Bio 6B Special Projects team generated this mutant version using site-directed mutagenesis to alter two sites in the GFP coding region to code for blue fluorescent protein (BFP) instead of GFP.

>pGLO_Blue; SV 1; circular; pGLO Blue double mutant; STD; UNC; 5371 BP. 

   ATCGATGCAT AATGTGCCTG TCAAATGGAC GAAGCAGGGA TTCTGCAAAC CCTATGCTAC    60
   TCCGTCAAGC CGTCAATTGT CTGATTCGTT ACCAATTATG ACAACTTGAC GGCTACATCA    120
   TTCACTTTTT CTTCACAACC GGCACGGAAC TCGCTCGGGC TGGCCCCGGT GCATTTTTTA    180
   AATACCCGCG AGAAATAGAG TTGATCGTCA AAACCAACAT TGCGACCGAC GGTGGCGATA    240
   GGCATCCGGG TGGTGCTCAA AAGCAGCTTC GCCTGGCTGA TACGTTGGTC CTCGCGCCAG    300
   CTTAAGACGC TAATCCCTAA CTGCTGGCGG AAAAGATGTG ACAGACGCGA CGGCGACAAG    360
   CAAACATGCT GTGCGACGCT GGCGATATCA AAATTGCTGT CTGCCAGGTG ATCGCTGATG    420
   TACTGACAAG CCTCGCGTAC CCGATTATCC ATCGGTGGAT GGAGCGACTC GTTAATCGCT    480
   TCCATGCGCC GCAGTAACAA TTGCTCAAGC AGATTTATCG CCAGCAGCTC CGAATAGCGC    540
   CCTTCCCCTT GCCCGGCGTT AATGATTTGC CCAAACAGGT CGCTGAAATG CGGCTGGTGC    600
   GCTTCATCCG GGCGAAAGAA CCCCGTATTG GCAAATATTG ACGGCCAGTT AAGCCATTCA    660
   TGCCAGTAGG CGCGCGGACG AAAGTAAACC CACTGGTGAT ACCATTCGCG AGCCTCCGGA    720
   TGACGACCGT AGTGATGAAT CTCTCCTGGC GGGAACAGCA AAATATCACC CGGTCGGCAA    780
   ACAAATTCTC GTCCCTGATT TTTCACCACC CCCTGACCGC GAATGGTGAG ATTGAGAATA    840
   TAACCTTTCA TTCCCAGCGG TCGGTCGATA AAAAAATCGA GATAACCGTT GGCCTCAATC    900
   GGCGTTAAAC CCGCCACCAG ATGGGCATTA AACGAGTATC CCGGCAGCAG GGGATCATTT    960
   TGCGCTTCAG CCATACTTTT CATACTCCCG CCATTCAGAG AAGAAACCAA TTGTCCATAT   1020
   TGCATCAGAC ATTGCCGTCA CTGCGTCTTT TACTGGCTCT TCTCGCTAAC CAAACCGGTA   1080
   ACCCCGCTTA TTAAAAGCAT TCTGTAACAA AGCGGGACCA AAGCCATGAC AAAAACGCGT   1140
   AACAAAAGTG TCTATAATCA CGGCAGAAAA GTCCACATTG ATTATTTGCA CGGCGTCACA   1200
   CTTTGCTATG CCATAGCATT TTTATCCATA AGATTAGCGG ATCCTACCTG ACGCTTTTTA   1260
   TCGCAACTCT CTACTGTTTC TCCATACCCG TTTTTTTGGG CTAGAAATAA TTTTGTTTAA   1320
   CTTTAAGAAG GAGATATACA TATGGCTAGC AAAGGAGAAG AACTTTTCAC TGGAGTTGTC   1380
   CCAATTCTTG TTGAATTAGA TGGTGATGTT AATGGGCACA AATTTTCTGT CAGTGGAGAG   1440
   GGTGAAGGTG ATGCTACATA CGGAAAGCTT ACCCTTAAAT TTATTTGCAC TACTGGAAAA   1500
   CTACCTGTTC CATGGCCAAC ACTTGTCACT ACTTTCTCTC ATGGTGTTCA ATGCTTTTCC   1560
   CGTTATCCGG ATCATATGAA ACGGCATGAC TTTTTCAAGA GTGCCATGCC CGAAGGTTAT   1620
   GTACAGGAAC GCACTATATC TTTCAAAGAT GACGGGAACT ACAAGACGCG TGCTGAAGTC   1680
   AAGTTTGAAG GTGATACCCT TGTTAATCGT ATCGAGTTAA AAGGTATTGA TTTTAAAGAA   1740
   GATGGAAATA TTCTCGGACA CAAACTCGAG TACAACTTTA ACTCACACAA TGTATACATC   1800
   ACGGCAGACA AACAAAAGAA TGGAATCAAA GCTAACTTCA AAATTCGCCA CAACATTGAA   1860
   GATGGATCCG TTCAACTAGC AGACCATTAT CAACAAAATA CTCCAATTGG CGATGGCCCT   1920
   GTCCTTTTAC CAGACAACCA TTACCTGTCG ACACAATCTG CCCTTTCGAA AGATCCCAAC   1980
   GAAAAGCGTG ACCACATGGT CCTTCTTGAG TTTGTAACTG CTGCTGGGAT TACACATGGC   2040
   ATGGATGAGC TCTACAAATA ATGAATTCGA GCTCGGTACC CGGGGATCCT CTAGAGTCGA   2100
   CCTGCAGGCA TGCAAGCTTG GCTGTTTTGG CGGATGAGAG AAGATTTTCA GCCTGATACA   2160
   GATTAAATCA GAACGCAGAA GCGGTCTGAT AAAACAGAAT TTGCCTGGCG GCAGTAGCGC   2220
   GGTGGTCCCA CCTGACCCCA TGCCGAACTC AGAAGTGAAA CGCCGTAGCG CCGATGGTAG   2280
   TGTGGGGTCC CCCATGCGAG AGTAGGGAAC TGCCAGGCAT CAAATAAAAC GAAAGGCTCA   2340
   GTGCAAAGAC TGGGCCTTTC GTTTTATCTG TTGTTTGTCG GTGAACGCTC TCCTGAGTAG   2400
   GACAAATCCG CCGGGAGCGG ATTTGAACGT TGCGAAGCAA CGGCCCGGAG GGTGGCGGGC   2460
   AGGACGCCCG CCATAAACTG CCAGGCATCA AATTAAGCAG AAGGCCATCC TGACGGATGG   2520
   CCTTTTTGCG TTTCTACAAA CTCTTTGTTT ATTTTTCTAA ATACATTCAA ATATGTATCC   2580
   GCTCATGAGA CAATAACCCT GATAAATGCT TCAATAATAT TGAAAAAGGA AGAGTATGAG   2640
   TATTCAACAT TTCCGTGTCG CCCTTATTCC CTTTTTTGCG GCATTTTGCC TTCCTGTTTT   2700
   TGCTCACCCA GAAACGCTGG TGAAAGTAAA AGATGCTGAA GATCAGTTGG GTGCACGAGT   2760
   GGGTTACATC GAACTGGATC TCAACAGCGG TAAGATCCTT GAGAGTTTTC GCCCCGAAGA   2820
   ACGTTTTCCA ATGATGAGCA CTTTTAAAGT TCTGCTATGT GGCGCGGTAT TATCCCGTGT   2880
   TGACGCCGGG CAAGAGCAAC TCGGTCGCCG CATACACTAT TCTCAGAATG ACTTGGTTGA   2940
   GTACTCACCA GTCACAGAAA AGCATCTTAC GGATGGCATG ACAGTAAGAG AATTATGCAG   3000
   TGCTGCCATA ACCATGAGTG ATAACACTGC GGCCAACTTA CTTCTGACAA CGATCGGAGG   3060
   ACCGAAGGAG CTAACCGCTT TTTTGCACAA CATGGGGGAT CATGTAACTC GCCTTGATCG   3120
   TTGGGAACCG GAGCTGAATG AAGCCATACC AAACGACGAG CGTGACACCA CGATGCCTGC   3180
   AGCAATGGCA ACAACGTTGC GCAAACTATT AACTGGCGAA CTACTTACTC TAGCTTCCCG   3240
   GCAACAATTA ATAGACTGGA TGGAGGCGGA TAAAGTTGCA GGACCACTTC TGCGCTCGGC   3300
   CCTTCCGGCT GGCTGGTTTA TTGCTGATAA ATCTGGAGCC GGTGAGCGTG GGTCTCGCGG   3360
   TATCATTGCA GCACTGGGGC CAGATGGTAA GCCCTCCCGT ATCGTAGTTA TCTACACGAC   3420
   GGGGAGTCAG GCAACTATGG ATGAACGAAA TAGACAGATC GCTGAGATAG GTGCCTCACT   3480
   GATTAAGCAT TGGTAACTGT CAGACCAAGT TTACTCATAT ATACTTTAGA TTGATTTACG   3540
   CGCCCTGTAG CGGCGCATTA AGCGCGGCGG GTGTGGTGGT TACGCGCAGC GTGACCGCTA   3600
   CACTTGCCAG CGCCCTAGCG CCCGCTCCTT TCGCTTTCTT CCCTTCCTTT CTCGCCACGT   3660
   TCGCCGGCTT TCCCCGTCAA GCTCTAAATC GGGGGCTCCC TTTAGGGTTC CGATTTAGTG   3720
   CTTTACGGCA CCTCGACCCC AAAAAACTTG ATTTGGGTGA TGGTTCACGT AGTGGGCCAT   3780
   CGCCCTGATA GACGGTTTTT CGCCCTTTGA CGTTGGAGTC CACGTTCTTT AATAGTGGAC   3840
   TCTTGTTCCA AACTGGAACA ACACTCAACC CTATCTCGGG CTATTCTTTT GATTTATAAG   3900
   GGATTTTGCC GATTTCGGCC TATTGGTTAA AAAATGAGCT GATTTAACAA AAATTTAACG   3960
   CGAATTTTAA CAAAATATTA ACGTTTACAA TTTAAAAGGA TCTAGGTGAA GATCCTTTTT   4020
   GATAATCTCA TGACCAAAAT CCCTTAACGT GAGTTTTCGT TCCACTGAGC GTCAGACCCC   4080
   GTAGAAAAGA TCAAAGGATC TTCTTGAGAT CCTTTTTTTC TGCGCGTAAT CTGCTGCTTG   4140
   CAAACAAAAA AACCACCGCT ACCAGCGGTG GTTTGTTTGC CGGATCAAGA GCTACCAACT   4200
   CTTTTTCCGA AGGTAACTGG CTTCAGCAGA GCGCAGATAC CAAATACTGT CCTTCTAGTG   4260
   TAGCCGTAGT TAGGCCACCA CTTCAAGAAC TCTGTAGCAC CGCCTACATA CCTCGCTCTG   4320
   CTAATCCTGT TACCAGTGGC TGCTGCCAGT GGCGATAAGT CGTGTCTTAC CGGGTTGGAC   4380
   TCAAGACGAT AGTTACCGGA TAAGGCGCAG CGGTCGGGCT GAACGGGGGG TTCGTGCACA   4440
   CAGCCCAGCT TGGAGCGAAC GACCTACACC GAACTGAGAT ACCTACAGCG TGAGCATTGA   4500
   GAAAGCGCCA CGCTTCCCGA AGGGAGAAAG GCGGACAGGT ATCCGGTAAG CGGCAGGGTC   4560
   GGAACAGGAG AGCGCACGAG GGAGCTTCCA GGGGGAAACG CCTGGTATCT TTATAGTCCT   4620
   GTCGGGTTTC GCCACCTCTG ACTTGAGCGT CGATTTTTGT GATGCTCGTC AGGGGGGCGG   4680
   AGCCTATGGA AAAACGCCAG CAACGCGGCC TTTTTACGGT TCCTGGCCTT TTGCTGGCCT   4740
   TTTGCTCACA TGTTCTTTCC TGCGTTATCC CCTGATTCTG TGGATAACCG TATTACCGCC   4800
   TTTGAGTGAG CTGATACCGC TCGCCGCAGC CGAACGACCG AGCGCAGCGA GTCAGTGAGC   4860
   GAGGAAGCGG AAGAGCGCCT GATGCGGTAT TTTCTCCTTA CGCATCTGTG CGGTATTTCA   4920
   CACCGCATAT GGTGCACTCT CAGTACAATC TGCTCTGATG CCGCATAGTT AAGCCAGTAT   4980
   ACACTCCGCT ATCGCTACGT GACTGGGTCA TGGCTGCGCC CCGACACCCG CCAACACCCG   5040
   CTGACGCGCC CTGACGGGCT TGTCTGCTCC CGGCATCCGC TTACAGACAA GCTGTGACCG   5100
   TCTCCGGGAG CTGCATGTGT CAGAGGTTTT CACCGTCATC ACCGAAACGC GCGAGGCAGC   5160
   AAGGAGATGG CGCCCAACAG TCCCCCGGCC ACGGGGCCTG CCACCATACC CACGCCGAAA   5220
   CAAGCGCTCA TGAGCCCGAA GTGGCGAGCC CGATCTTCCC CATCGGTGAT GTCGGCGATA   5280
   TAGGCGCCAG CAACCGCACC TGTGGCGCCG GTGATGCCGG CCACGATGCG TCCGGCGTAG   5340
   AGGATCTAAT TCTCATGTTT GACAGCTTAT C                   5371

Lambda bacteriophage

There are numerous sequence variants of this virus, which is widely used in molecular biology. I think this is the sequence that we are using:

>Lambda; linear; 48514 BP.

   GGGCGGCGAC CTCGCGGGTT TTCGCTATTT ATGAAAATTT TCCGGTTTAA GGCGTTTCCG    60
   TTCTTCTTCG TCATAACTTA ATGTTTTTAT TTAAAATACC CTCTGAAAAG AAAGGAAACG    120
   ACAGGTGCTG AAAGCGAGGC TTTTTGGCCT CTGTCGTTTC CTTTCTCTGT TTTTGTCCGT    180
   GGAATGAACA ATGGAAGTCA ACAAAAAGCA GCTGGCTGAC ATTTTCGGTG CGAGTATCCG    240
   TACCATTCAG AACTGGCAGG AACAGGGAAT GCCCGTTCTG CGAGGCGGTG GCAAGGGTAA    300
   TGAGGTGCTT TATGACTCTG CCGCCGTCAT AAAATGGTAT GCCGAAAGGG ATGCTGAAAT    360
   TGAGAACGAA AAGCTGCGCC GGGAGGTTGA AGAACTGCGG CAGGCCAGCG AGGCAGATCT    420
   CCAGCCAGGA ACTATTGAGT ACGAACGCCA TCGACTTACG CGTGCGCAGG CCGACGCACA    480
   GGAACTGAAG AATGCCAGAG ACTCCGCTGA AGTGGTGGAA ACCGCATTCT GTACTTTCGT    540
   GCTGTCGCGG ATCGCAGGTG AAATTGCCAG TATTCTCGAC GGGCTCCCCC TGTCGGTGCA    600
   GCGGCGTTTT CCGGAACTGG AAAACCGACA TGTTGATTTC CTGAAACGGG ATATCATCAA    660
   AGCCATGAAC AAAGCAGCCG CGCTGGATGA ACTGATACCG GGGTTGCTGA GTGAATATAT    720
   CGAACAGTCA GGTTAACAGG CTGCGGCATT TTGTCCGCGC CGGGCTTCGC TCACTGTTCA    780
   GGCCGGAGCC ACAGACCGCC GTTGAATGGG CGGATGCTAA TTACTATCTC CCGAAAGAAT    840
   CCGCATACCA GGAAGGGCGC TGGGAAACAC TGCCCTTTCA GCGGGCCATC ATGAATGCGA    900
   TGGGCAGCGA CTACATCCGT GAGGTGAATG TGGTGAAGTC TGCCCGTGTC GGTTATTCCA    960
   AAATGCTGCT GGGTGTTTAT GCCTACTTTA TAGAGCATAA GCAGCGCAAC ACCCTTATCT   1020
   GGTTGCCGAC GGATGGTGAT GCCGAGAACT TTATGAAAAC CCACGTTGAG CCGACTATTC   1080
   GTGATATTCC GTCGCTGCTG GCGCTGGCCC CGTGGTATGG CAAAAAGCAC CGGGATAACA   1140
   CGCTCACCAT GAAGCGTTTC ACTAATGGGC GTGGCTTCTG GTGCCTGGGC GGTAAAGCGG   1200
   CAAAAAACTA CCGTGAAAAG TCGGTGGATG TGGCGGGTTA TGATGAACTT GCTGCTTTTG   1260
   ATGATGATAT TGAACAGGAA GGCTCTCCGA CGTTCCTGGG TGACAAGCGT ATTGAAGGCT   1320
   CGGTCTGGCC AAAGTCCATC CGTGGCTCCA CGCCAAAAGT GAGAGGCACC TGTCAGATTG   1380
   AGCGTGCAGC CAGTGAATCC CCGCATTTTA TGCGTTTTCA TGTTGCCTGC CCGCATTGCG   1440
   GGGAGGAGCA GTATCTTAAA TTTGGCGACA AAGAGACGCC GTTTGGCCTC AAATGGACGC   1500
   CGGATGACCC CTCCAGCGTG TTTTATCTCT GCGAGCATAA TGCCTGCGTC ATCCGCCAGC   1560
   AGGAGCTGGA CTTTACTGAT GCCCGTTATA TCTGCGAAAA GACCGGGATC TGGACCCGTG   1620
   ATGGCATTCT CTGGTTTTCG TCATCCGGTG AAGAGATTGA GCCACCTGAC AGTGTGACCT   1680
   TTCACATCTG GACAGCGTAC AGCCCGTTCA CCACCTGGGT GCAGATTGTC AAAGACTGGA   1740
   TGAAAACGAA AGGGGATACG GGAAAACGTA AAACCTTCGT AAACACCACG CTCGGTGAGA   1800
   CGTGGGAGGC GAAAATTGGC GAACGTCCGG ATGCTGAAGT GATGGCAGAG CGGAAAGAGC   1860
   ATTATTCAGC GCCCGTTCCT GACCGTGTGG CTTACCTGAC CGCCGGTATC GACTCCCAGC   1920
   TGGACCGCTA CGAAATGCGC GTATGGGGAT GGGGGCCGGG TGAGGAAAGC TGGCTGATTG   1980
   ACCGGCAGAT TATTATGGGC CGCCACGACG ATGAACAGAC GCTGCTGCGT GTGGATGAGG   2040
   CCATCAATAA AACCTATACC CGCCGGAATG GTGCAGAAAT GTCGATATCC CGTATCTGCT   2100
   GGGATACTGG CGGGATTGAC CCGACCATTG TGTATGAACG CTCGAAAAAA CATGGGCTGT   2160
   TCCGGGTGAT CCCCATTAAA GGGGCATCCG TCTACGGAAA GCCGGTGGCC AGCATGCCAC   2220
   GTAAGCGAAA CAAAAACGGG GTTTACCTTA CCGAAATCGG TACGGATACC GCGAAAGAGC   2280
   AGATTTATAA CCGCTTCACA CTGACGCCGG AAGGGGATGA ACCGCTTCCC GGTGCCGTTC   2340
   ACTTCCCGAA TAACCCGGAT ATTTTTGATC TGACCGAAGC GCAGCAGCTG ACTGCTGAAG   2400
   AGCAGGTCGA AAAATGGGTG GATGGCAGGA AAAAAATACT GTGGGACAGC AAAAAGCGAC   2460
   GCAATGAGGC ACTCGACTGC TTCGTTTATG CGCTGGCGGC GCTGCGCATC AGTATTTCCC   2520
   GCTGGCAGCT GGATCTCAGT GCGCTGCTGG CGAGCCTGCA GGAAGAGGAT GGTGCAGCAA   2580
   CCAACAAGAA AACACTGGCA GATTACGCCC GTGCCTTATC CGGAGAGGAT GAATGACGCG   2640
   ACAGGAAGAA CTTGCCGCTG CCCGTGCGGC ACTGCATGAC CTGATGACAG GTAAACGGGT   2700
   GGCAACAGTA CAGAAAGACG GACGAAGGGT GGAGTTTACG GCCACTTCCG TGTCTGACCT   2760
   GAAAAAATAT ATTGCAGAGC TGGAAGTGCA GACCGGCATG ACACAGCGAC GCAGGGGACC   2820
   TGCAGGATTT TATGTATGAA AACGCCCACC ATTCCCACCC TTCTGGGGCC GGACGGCATG   2880
   ACATCGCTGC GCGAATATGC CGGTTATCAC GGCGGTGGCA GCGGATTTGG AGGGCAGTTG   2940
   CGGTCGTGGA ACCCACCGAG TGAAAGTGTG GATGCAGCCC TGTTGCCCAA CTTTACCCGT   3000
   GGCAATGCCC GCGCAGACGA TCTGGTACGC AATAACGGCT ATGCCGCCAA CGCCATCCAG   3060
   CTGCATCAGG ATCATATCGT CGGGTCTTTT TTCCGGCTCA GTCATCGCCC AAGCTGGCGC   3120
   TATCTGGGCA TCGGGGAGGA AGAAGCCCGT GCCTTTTCCC GCGAGGTTGA AGCGGCATGG   3180
   AAAGAGTTTG CCGAGGATGA CTGCTGCTGC ATTGACGTTG AGCGAAAACG CACGTTTACC   3240
   ATGATGATTC GGGAAGGTGT GGCCATGCAC GCCTTTAACG GTGAACTGTT CGTTCAGGCC   3300
   ACCTGGGATA CCAGTTCGTC GCGGCTTTTC CGGACACAGT TCCGGATGGT CAGCCCGAAG   3360
   CGCATCAGCA ACCCGAACAA TACCGGCGAC AGCCGGAACT GCCGTGCCGG TGTGCAGATT   3420
   AATGACAGCG GTGCGGCGCT GGGATATTAC GTCAGCGAGG ACGGGTATCC TGGCTGGATG   3480
   CCGCAGAAAT GGACATGGAT ACCCCGTGAG TTACCCGGCG GGCGCGCCTC GTTCATTCAC   3540
   GTTTTTGAAC CCGTGGAGGA CGGGCAGACT CGCGGTGCAA ATGTGTTTTA CAGCGTGATG   3600
   GAGCAGATGA AGATGCTCGA CACGCTGCAG AACACGCAGC TGCAGAGCGC CATTGTGAAG   3660
   GCGATGTATG CCGCCACCAT TGAGAGTGAG CTGGATACGC AGTCAGCGAT GGATTTTATT   3720
   CTGGGCGCGA ACAGTCAGGA GCAGCGGGAA AGGCTGACCG GCTGGATTGG TGAAATTGCC   3780
   GCGTATTACG CCGCAGCGCC GGTCCGGCTG GGAGGCGCAA AAGTACCGCA CCTGATGCCG   3840
   GGTGACTCAC TGAACCTGCA GACGGCTCAG GATACGGATA ACGGCTACTC CGTGTTTGAG   3900
   CAGTCACTGC TGCGGTATAT CGCTGCCGGG CTGGGTGTCT CGTATGAGCA GCTTTCCCGG   3960
   AATTACGCCC AGATGAGCTA CTCCACGGCA CGGGCCAGTG CGAACGAGTC GTGGGCGTAC   4020
   TTTATGGGGC GGCGAAAATT CGTCGCATCC CGTCAGGCGA GCCAGATGTT TCTGTGCTGG   4080
   CTGGAAGAGG CCATCGTTCG CCGCGTGGTG ACGTTACCTT CAAAAGCGCG CTTCAGTTTT   4140
   CAGGAAGCCC GCAGTGCCTG GGGGAACTGC GACTGGATAG GCTCCGGTCG TATGGCCATC   4200
   GATGGTCTGA AAGAAGTTCA GGAAGCGGTG ATGCTGATAG AAGCCGGACT GAGTACCTAC   4260
   GAGAAAGAGT GCGCAAAACG CGGTGACGAC TATCAGGAAA TTTTTGCCCA GCAGGTCCGT   4320
   GAAACGATGG AGCGCCGTGC AGCCGGTCTT AAACCGCCCG CCTGGGCGGC TGCAGCATTT   4380
   GAATCCGGGC TGCGACAATC AACAGAGGAG GAGAAGAGTG ACAGCAGAGC TGCGTAATCT   4440
   CCCGCATATT GCCAGCATGG CCTTTAATGA GCCGCTGATG CTTGAACCCG CCTATGCGCG   4500
   GGTTTTCTTT TGTGCGCTTG CAGGCCAGCT TGGGATCAGC AGCCTGACGG ATGCGGTGTC   4560
   CGGCGACAGC CTGACTGCCC AGGAGGCACT CGCGACGCTG GCATTATCCG GTGATGATGA   4620
   CGGACCACGA CAGGCCCGCA GTTATCAGGT CATGAACGGC ATCGCCGTGC TGCCGGTGTC   4680
   CGGCACGCTG GTCAGCCGGA CGCGGGCGCT GCAGCCGTAC TCGGGGATGA CCGGTTACAA   4740
   CGGCATTATC GCCCGTCTGC AACAGGCTGC CAGCGATCCG ATGGTGGACG GCATTCTGCT   4800
   CGATATGGAC ACGCCCGGCG GGATGGTGGC GGGGGCATTT GACTGCGCTG ACATCATCGC   4860
   CCGTGTGCGT GACATAAAAC CGGTATGGGC GCTTGCCAAC GACATGAACT GCAGTGCAGG   4920
   TCAGTTGCTT GCCAGTGCCG CCTCCCGGCG TCTGGTCACG CAGACCGCCC GGACAGGCTC   4980
   CATCGGCGTC ATGATGGCTC ACAGTAATTA CGGTGCTGCG CTGGAGAAAC AGGGTGTGGA   5040
   AATCACGCTG ATTTACAGCG GCAGCCATAA GGTGGATGGC AACCCCTACA GCCATCTTCC   5100
   GGATGACGTC CGGGAGACAC TGCAGTCCCG GATGGACGCA ACCCGCCAGA TGTTTGCGCA   5160
   GAAGGTGTCG GCATATACCG GCCTGTCCGT GCAGGTTGTG CTGGATACCG AGGCTGCAGT   5220
   GTACAGCGGT CAGGAGGCCA TTGATGCCGG ACTGGCTGAT GAACTTGTTA ACAGCACCGA   5280
   TGCGATCACC GTCATGCGTG ATGCACTGGA TGCACGTAAA TCCCGTCTCT CAGGAGGGCG   5340
   AATGACCAAA GAGACTCAAT CAACAACTGT TTCAGCCACT GCTTCGCAGG CTGACGTTAC   5400
   TGACGTGGTG CCAGCGACGG AGGGCGAGAA CGCCAGCGCG GCGCAGCCGG ACGTGAACGC   5460
   GCAGATCACC GCAGCGGTTG CGGCAGAAAA CAGCCGCATT ATGGGGATCC TCAACTGTGA   5520
   GGAGGCTCAC GGACGCGAAG AACAGGCACG CGTGCTGGCA GAAACCCCCG GTATGACCGT   5580
   GAAAACGGCC CGCCGCATTC TGGCCGCAGC ACCACAGAGT GCACAGGCGC GCAGTGACAC   5640
   TGCGCTGGAT CGTCTGATGC AGGGGGCACC GGCACCGCTG GCTGCAGGTA ACCCGGCATC   5700
   TGATGCCGTT AACGATTTGC TGAACACACC AGTGTAAGGG ATGTTTATGA CGAGCAAAGA   5760
   AACCTTTACC CATTACCAGC CGCAGGGCAA CAGTGACCCG GCTCATACCG CAACCGCGCC   5820
   CGGCGGATTG AGTGCGAAAG CGCCTGCAAT GACCCCGCTG ATGCTGGACA CCTCCAGCCG   5880
   TAAGCTGGTT GCGTGGGATG GCACCACCGA CGGTGCTGCC GTTGGCATTC TTGCGGTTGC   5940
   TGCTGACCAG ACCAGCACCA CGCTGACGTT CTACAAGTCC GGCACGTTCC GTTATGAGGA   6000
   TGTGCTCTGG CCGGAGGCTG CCAGCGACGA GACGAAAAAA CGGACCGCGT TTGCCGGAAC   6060
   GGCAATCAGC ATCGTTTAAC TTTACCCTTC ATCACTAAAG GCCGCCTGTG CGGCTTTTTT   6120
   TACGGGATTT TTTTATGTCG ATGTACACAA CCGCCCAACT GCTGGCGGCA AATGAGCAGA   6180
   AATTTAAGTT TGATCCGCTG TTTCTGCGTC TCTTTTTCCG TGAGAGCTAT CCCTTCACCA   6240
   CGGAGAAAGT CTATCTCTCA CAAATTCCGG GACTGGTAAA CATGGCGCTG TACGTTTCGC   6300
   CGATTGTTTC CGGTGAGGTT ATCCGTTCCC GTGGCGGCTC CACCTCTGAA TTTACGCCGG   6360
   GATATGTCAA GCCGAAGCAT GAAGTGAATC CGCAGATGAC CCTGCGTCGC CTGCCGGATG   6420
   AAGATCCGCA GAATCTGGCG GACCCGGCTT ACCGCCGCCG TCGCATCATC ATGCAGAACA   6480
   TGCGTGACGA AGAGCTGGCC ATTGCTCAGG TCGAAGAGAT GCAGGCAGTT TCTGCCGTGC   6540
   TTAAGGGCAA ATACACCATG ACCGGTGAAG CCTTCGATCC GGTTGAGGTG GATATGGGCC   6600
   GCAGTGAGGA GAATAACATC ACGCAGTCCG GCGGCACGGA GTGGAGCAAG CGTGACAAGT   6660
   CCACGTATGA CCCGACCGAC GATATCGAAG CCTACGCGCT GAACGCCAGC GGTGTGGTGA   6720
   ATATCATCGT GTTCGATCCG AAAGGCTGGG CGCTGTTCCG TTCCTTCAAA GCCGTCAAGG   6780
   AGAAGCTGGA TACCCGTCGT GGCTCTAATT CCGAGCTGGA GACAGCGGTG AAAGACCTGG   6840
   GCAAAGCGGT GTCCTATAAG GGGATGTATG GCGATGTGGC CATCGTCGTG TATTCCGGAC   6900
   AGTACGTGGA AAACGGCGTC AAAAAGAACT TCCTGCCGGA CAACACGATG GTGCTGGGGA   6960
   ACACTCAGGC ACGCGGTCTG CGCACCTATG GCTGCATTCA GGATGCGGAC GCACAGCGCG   7020
   AAGGCATTAA CGCCTCTGCC CGTTACCCGA AAAACTGGGT GACCACCGGC GATCCGGCGC   7080
   GTGAGTTCAC CATGATTCAG TCAGCACCGC TGATGCTGCT GGCTGACCCT GATGAGTTCG   7140
   TGTCCGTACA ACTGGCGTAA TCATGGCCCT TCGGGGCCAT TGTTTCTCTG TGGAGGAGTC   7200
   CATGACGAAA GATGAACTGA TTGCCCGTCT CCGCTCGCTG GGTGAACAAC TGAACCGTGA   7260
   TGTCAGCCTG ACGGGGACGA AAGAAGAACT GGCGCTCCGT GTGGCAGAGC TGAAAGAGGA   7320
   GCTTGATGAC ACGGATGAAA CTGCCGGTCA GGACACCCCT CTCAGCCGGG AAAATGTGCT   7380
   GACCGGACAT GAAAATGAGG TGGGATCAGC GCAGCCGGAT ACCGTGATTC TGGATACGTC   7440
   TGAACTGGTC ACGGTCGTGG CACTGGTGAA GCTGCATACT GATGCACTTC ACGCCACGCG   7500
   GGATGAACCT GTGGCATTTG TGCTGCCGGG AACGGCGTTT CGTGTCTCTG CCGGTGTGGC   7560
   AGCCGAAATG ACAGAGCGCG GCCTGGCCAG AATGCAATAA CGGGAGGCGC TGTGGCTGAT   7620
   TTCGATAACC TGTTCGATGC TGCCATTGCC CGCGCCGATG AAACGATACG CGGGTACATG   7680
   GGAACGTCAG CCACCATTAC ATCCGGTGAG CAGTCAGGTG CGGTGATACG TGGTGTTTTT   7740
   GATGACCCTG AAAATATCAG CTATGCCGGA CAGGGCGTGC GCGTTGAAGG CTCCAGCCCG   7800
   TCCCTGTTTG TCCGGACTGA TGAGGTGCGG CAGCTGCGGC GTGGAGACAC GCTGACCATC   7860
   GGTGAGGAAA ATTTCTGGGT AGATCGGGTT TCGCCGGATG ATGGCGGAAG TTGTCATCTC   7920
   TGGCTTGGAC GGGGCGTACC GCCTGCCGTT AACCGTCGCC GCTGAAAGGG GGATGTATGG   7980
   CCATAAAAGG TCTTGAGCAG GCCGTTGAAA ACCTCAGCCG TATCAGCAAA ACGGCGGTGC   8040
   CTGGTGCCGC CGCAATGGCC ATTAACCGCG TTGCTTCATC CGCGATATCG CAGTCGGCGT   8100
   CACAGGTTGC CCGTGAGACA AAGGTACGCC GGAAACTGGT AAAGGAAAGG GCCAGGCTGA   8160
   AAAGGGCCAC GGTCAAAAAT CCGCAGGCCA GAATCAAAGT TAACCGGGGG GATTTGCCCG   8220
   TAATCAAGCT GGGTAATGCG CGGGTTGTCC TTTCGCGCCG CAGGCGTCGT AAAAAGGGGC   8280
   AGCGTTCATC CCTGAAAGGT GGCGGCAGCG TGCTTGTGGT GGGTAACCGT CGTATTCCCG   8340
   GCGCGTTTAT TCAGCAACTG AAAAATGGCC GGTGGCATGT CATGCAGCGT GTGGCTGGGA   8400
   AAAACCGTTA CCCCATTGAT GTGGTGAAAA TCCCGATGGC GGTGCCGCTG ACCACGGCGT   8460
   TTAAACAAAA TATTGAGCGG ATACGGCGTG AACGTCTTCC GAAAGAGCTG GGCTATGCGC   8520
   TGCAGCATCA ACTGAGGATG GTAATAAAGC GATGAAACAT ACTGAACTCC GTGCAGCCGT   8580
   ACTGGATGCA CTGGAGAAGC ATGACACCGG GGCGACGTTT TTTGATGGTC GCCCCGCTGT   8640
   TTTTGATGAG GCGGATTTTC CGGCAGTTGC CGTTTATCTC ACCGGCGCTG AATACACGGG   8700
   CGAAGAGCTG GACAGCGATA CCTGGCAGGC GGAGCTGCAT ATCGAAGTTT TCCTGCCTGC   8760
   TCAGGTGCCG GATTCAGAGC TGGATGCGTG GATGGAGTCC CGGATTTATC CGGTGATGAG   8820
   CGATATCCCG GCACTGTCAG ATTTGATCAC CAGTATGGTG GCCAGCGGCT ATGACTACCG   8880
   GCGCGACGAT GATGCGGGCT TGTGGAGTTC AGCCGATCTG ACTTATGTCA TTACCTATGA   8940
   AATGTGAGGA CGCTATGCCT GTACCAAATC CTACAATGCC GGTGAAAGGT GCCGGGACCA   9000
   CCCTGTGGGT TTATAAGGGG AGCGGTGACC CTTACGCGAA TCCGCTTTCA GACGTTGACT   9060
   GGTCGCGTCT GGCAAAAGTT AAAGACCTGA CGCCCGGCGA ACTGACCGCT GAGTCCTATG   9120
   ACGACAGCTA TCTCGATGAT GAAGATGCAG ACTGGACTGC GACCGGGCAG GGGCAGAAAT   9180
   CTGCCGGAGA TACCAGCTTC ACGCTGGCGT GGATGCCCGG AGAGCAGGGG CAGCAGGCGC   9240
   TGCTGGCGTG GTTTAATGAA GGCGATACCC GTGCCTATAA AATCCGCTTC CCGAACGGCA   9300
   CGGTCGATGT GTTCCGTGGC TGGGTCAGCA GTATCGGTAA GGCGGTGACG GCGAAGGAAG   9360
   TGATCACCCG CACGGTGAAA GTCACCAATG TGGGACGTCC GTCGATGGCA GAAGATCGCA   9420
   GCACGGTAAC AGCGGCAACC GGCATGACCG TGACGCCTGC CAGCACCTCG GTGGTGAAAG   9480
   GGCAGAGCAC CACGCTGACC GTGGCCTTCC AGCCGGAGGG CGTAACCGAC AAGAGCTTTC   9540
   GTGCGGTGTC TGCGGATAAA ACAAAAGCCA CCGTGTCGGT CAGTGGTATG ACCATCACCG   9600
   TGAACGGCGT TGCTGCAGGC AAGGTCAACA TTCCGGTTGT ATCCGGTAAT GGTGAGTTTG   9660
   CTGCGGTTGC AGAAATTACC GTCACCGCCA GTTAATCCGG AGAGTCAGCG ATGTTCCTGA   9720
   AAACCGAATC ATTTGAACAT AACGGTGTGA CCGTCACGCT TTCTGAACTG TCAGCCCTGC   9780
   AGCGCATTGA GCATCTCGCC CTGATGAAAC GGCAGGCAGA ACAGGCGGAG TCAGACAGCA   9840
   ACCGGAAGTT TACTGTGGAA GACGCCATCA GAACCGGCGC GTTTCTGGTG GCGATGTCCC   9900
   TGTGGCATAA CCATCCGCAG AAGACGCAGA TGCCGTCCAT GAATGAAGCC GTTAAACAGA   9960
   TTGAGCAGGA AGTGCTTACC ACCTGGCCCA CGGAGGCAAT TTCTCATGCT GAAAACGTGG   10020
   TGTACCGGCT GTCTGGTATG TATGAGTTTG TGGTGAATAA TGCCCCTGAA CAGACAGAGG   10080
   ACGCCGGGCC CGCAGAGCCT GTTTCTGCGG GAAAGTGTTC GACGGTGAGC TGAGTTTTGC   10140
   CCTGAAACTG GCGCGTGAGA TGGGGCGACC CGACTGGCGT GCCATGCTTG CCGGGATGTC   10200
   ATCCACGGAG TATGCCGACT GGCACCGCTT TTACAGTACC CATTATTTTC ATGATGTTCT   10260
   GCTGGATATG CACTTTTCCG GGCTGACGTA CACCGTGCTC AGCCTGTTTT TCAGCGATCC   10320
   GGATATGCAT CCGCTGGATT TCAGTCTGCT GAACCGGCGC GAGGCTGACG AAGAGCCTGA   10380
   AGATGATGTG CTGATGCAGA AAGCGGCAGG GCTTGCCGGA GGTGTCCGCT TTGGCCCGGA   10440
   CGGGAATGAA GTTATCCCCG CTTCCCCGGA TGTGGCGGAC ATGACGGAGG ATGACGTAAT   10500
   GCTGATGACA GTATCAGAAG GGATCGCAGG AGGAGTCCGG TATGGCTGAA CCGGTAGGCG   10560
   ATCTGGTCGT TGATTTGAGT CTGGATGCGG CCAGATTTGA CGAGCAGATG GCCAGAGTCA   10620
   GGCGTCATTT TTCTGGTACG GAAAGTGATG CGAAAAAAAC AGCGGCAGTC GTTGAACAGT   10680
   CGCTGAGCCG ACAGGCGCTG GCTGCACAGA AAGCGGGGAT TTCCGTCGGG CAGTATAAAG   10740
   CCGCCATGCG TATGCTGCCT GCACAGTTCA CCGACGTGGC CACGCAGCTT GCAGGCGGGC   10800
   AAAGTCCGTG GCTGATCCTG CTGCAACAGG GGGGGCAGGT GAAGGACTCC TTCGGCGGGA   10860
   TGATCCCCAT GTTCAGGGGG CTTGCCGGTG CGATCACCCT GCCGATGGTG GGGGCCACCT   10920
   CGCTGGCGGT GGCGACCGGT GCGCTGGCGT ATGCCTGGTA TCAGGGCAAC TCAACCCTGT   10980
   CCGATTTCAA CAAAACGCTG GTCCTTTCCG GCAATCAGGC GGGACTGACG GCAGATCGTA   11040
   TGCTGGTCCT GTCCAGAGCC GGGCAGGCGG CAGGGCTGAC GTTTAACCAG ACCAGCGAGT   11100
   CACTCAGCGC ACTGGTTAAG GCGGGGGTAA GCGGTGAGGC TCAGATTGCG TCCATCAGCC   11160
   AGAGTGTGGC GCGTTTCTCC TCTGCATCCG GCGTGGAGGT GGACAAGGTC GCTGAAGCCT   11220
   TCGGGAAGCT GACCACAGAC CCGACGTCGG GGCTGACGGC GATGGCTCGC CAGTTCCATA   11280
   ACGTGTCGGC GGAGCAGATT GCGTATGTTG CTCAGTTGCA GCGTTCCGGC GATGAAGCCG   11340
   GGGCATTGCA GGCGGCGAAC GAGGCCGCAA CGAAAGGGTT TGATGACCAG ACCCGCCGCC   11400
   TGAAAGAGAA CATGGGCACG CTGGAGACCT GGGCAGACAG GACTGCGCGG GCATTCAAAT   11460
   CCATGTGGGA TGCGGTGCTG GATATTGGTC GTCCTGATAC CGCGCAGGAG ATGCTGATTA   11520
   AGGCAGAGGC TGCGTATAAG AAAGCAGACG ACATCTGGAA TCTGCGCAAG GATGATTATT   11580
   TTGTTAACGA TGAAGCGCGG GCGCGTTACT GGGATGATCG TGAAAAGGCC CGTCTTGCGC   11640
   TTGAAGCCGC CCGAAAGAAG GCTGAGCAGC AGACTCAACA GGACAAAAAT GCGCAGCAGC   11700
   AGAGCGATAC CGAAGCGTCA CGGCTGAAAT ATACCGAAGA GGCGCAGAAG GCTTACGAAC   11760
   GGCTGCAGAC GCCGCTGGAG AAATATACCG CCCGTCAGGA AGAACTGAAC AAGGCACTGA   11820
   AAGACGGGAA AATCCTGCAG GCGGATTACA ACACGCTGAT GGCGGCGGCG AAAAAGGATT   11880
   ATGAAGCGAC GCTGAAAAAG CCGAAACAGT CCAGCGTGAA GGTGTCTGCG GGCGATCGTC   11940
   AGGAAGACAG TGCTCATGCT GCCCTGCTGA CGCTTCAGGC AGAACTCCGG ACGCTGGAGA   12000
   AGCATGCCGG AGCAAATGAG AAAATCAGCC AGCAGCGCCG GGATTTGTGG AAGGCGGAGA   12060
   GTCAGTTCGC GGTACTGGAG GAGGCGGCGC AACGTCGCCA GCTGTCTGCA CAGGAGAAAT   12120
   CCCTGCTGGC GCATAAAGAT GAGACGCTGG AGTACAAACG CCAGCTGGCT GCACTTGGCG   12180
   ACAAGGTTAC GTATCAGGAG CGCCTGAACG CGCTGGCGCA GCAGGCGGAT AAATTCGCAC   12240
   AGCAGCAACG GGCAAAACGG GCCGCCATTG ATGCGAAAAG CCGGGGGCTG ACTGACCGGC   12300
   AGGCAGAACG GGAAGCCACG GAACAGCGCC TGAAGGAACA GTATGGCGAT AATCCGCTGG   12360
   CGCTGAATAA CGTCATGTCA GAGCAGAAAA AGACCTGGGC GGCTGAAGAC CAGCTTCGCG   12420
   GGAACTGGAT GGCAGGCCTG AAGTCCGGCT GGAGTGAGTG GGAAGAGAGC GCCACGGACA   12480
   GTATGTCGCA GGTAAAAAGT GCAGCCACGC AGACCTTTGA TGGTATTGCA CAGAATATGG   12540
   CGGCGATGCT GACCGGCAGT GAGCAGAACT GGCGCAGCTT CACCCGTTCC GTGCTGTCCA   12600
   TGATGACAGA AATTCTGCTT AAGCAGGCAA TGGTGGGGAT TGTCGGGAGT ATCGGCAGCG   12660
   CCATTGGCGG GGCTGTTGGT GGCGGCGCAT CCGCGTCAGG CGGTACAGCC ATTCAGGCCG   12720
   CTGCGGCGAA ATTCCATTTT GCAACCGGAG GATTTACGGG AACCGGCGGC AAATATGAGC   12780
   CAGCGGGGAT TGTTCACCGT GGTGAGTTTG TCTTCACGAA GGAGGCAACC AGCCGGATTG   12840
   GCGTGGGGAA TCTTTACCGG CTGATGCGCG GCTATGCCAC CGGCGGTTAT GTCGGTACAC   12900
   CGGGCAGCAT GGCAGACAGC CGGTCGCAGG CGTCCGGGAC GTTTGAGCAG AATAACCATG   12960
   TGGTGATTAA CAACGACGGC ACGAACGGGC AGATAGGTCC GGCTGCTCTG AAGGCGGTGT   13020
   ATGACATGGC CCGCAAGGGT GCCCGTGATG AAATTCAGAC ACAGATGCGT GATGGTGGCC   13080
   TGTTCTCCGG AGGTGGACGA TGAAGACCTT CCGCTGGAAA GTGAAACCCG GTATGGATGT   13140
   GGCTTCGGTC CCTTCTGTAA GAAAGGTGCG CTTTGGTGAT GGCTATTCTC AGCGAGCGCC   13200
   TGCCGGGCTG AATGCCAACC TGAAAACGTA CAGCGTGACG CTTTCTGTCC CCCGTGAGGA   13260
   GGCCACGGTA CTGGAGTCGT TTCTGGAAGA GCACGGGGGC TGGAAATCCT TTCTGTGGAC   13320
   GCCGCCTTAT GAGTGGCGGC AGATAAAGGT GACCTGCGCA AAATGGTCGT CGCGGGTCAG   13380
   TATGCTGCGT GTTGAGTTCA GCGCAGAGTT TGAACAGGTG GTGAACTGAT GCAGGATATC   13440
   CGGCAGGAAA CACTGAATGA ATGCACCCGT GCGGAGCAGT CGGCCAGCGT GGTGCTCTGG   13500
   GAAATCGACC TGACAGAGGT CGGTGGAGAA CGTTATTTTT TCTGTAATGA GCAGAACGAA   13560
   AAAGGTGAGC CGGTCACCTG GCAGGGGCGA CAGTATCAGC CGTATCCCAT TCAGGGGAGC   13620
   GGTTTTGAAC TGAATGGCAA AGGCACCAGT ACGCGCCCCA CGCTGACGGT TTCTAACCTG   13680
   TACGGTATGG TCACCGGGAT GGCGGAAGAT ATGCAGAGTC TGGTCGGCGG AACGGTGGTC   13740
   CGGCGTAAGG TTTACGCCCG TTTTCTGGAT GCGGTGAACT TCGTCAACGG AAACAGTTAC   13800
   GCCGATCCGG AGCAGGAGGT GATCAGCCGC TGGCGCATTG AGCAGTGCAG CGAACTGAGC   13860
   GCGGTGAGTG CCTCCTTTGT ACTGTCCACG CCGACGGAAA CGGATGGCGC TGTTTTTCCG   13920
   GGACGTATCA TGCTGGCCAA CACCTGCACC TGGACCTATC GCGGTGACGA GTGCGGTTAT   13980
   AGCGGTCCGG CTGTCGCGGA TGAATATGAC CAGCCAACGT CCGATATCAC GAAGGATAAA   14040
   TGCAGCAAAT GCCTGAGCGG TTGTAAGTTC CGCAATAACG TCGGCAACTT TGGCGGCTTC   14100
   CTTTCCATTA ACAAACTTTC GCAGTAAATC CCATGACACA GACAGAATCA GCGATTCTGG   14160
   CGCACGCCCG GCGATGTGCG CCAGCGGAGT CGTGCGGCTT CGTGGTAAGC ACGCCGGAGG   14220
   GGGAAAGATA TTTCCCCTGC GTGAATATCT CCGGTGAGCC GGAGGCTATT TCCGTATGTC   14280
   GCCGGAAGAC TGGCTGCAGG CAGAAATGCA GGGTGAGATT GTGGCGCTGG TCCACAGCCA   14340
   CCCCGGTGGT CTGCCCTGGC TGAGTGAGGC CGACCGGCGG CTGCAGGTGC AGAGTGATTT   14400
   GCCGTGGTGG CTGGTCTGCC GGGGGACGAT TCATAAGTTC CGCTGTGTGC CGCATCTCAC   14460
   CGGGCGGCGC TTTGAGCACG GTGTGACGGA CTGTTACACA CTGTTCCGGG ATGCTTATCA   14520
   TCTGGCGGGG ATTGAGATGC CGGACTTTCA TCGTGAGGAT GACTGGTGGC GTAACGGCCA   14580
   GAATCTCTAT CTGGATAATC TGGAGGCGAC GGGGCTGTAT CAGGTGCCGT TGTCAGCGGC   14640
   ACAGCCGGGC GATGTGCTGC TGTGCTGTTT TGGTTCATCA GTGCCGAATC ACGCCGCAAT   14700
   TTACTGCGGC GACGGCGAGC TGCTGCACCA TATTCCTGAA CAACTGAGCA AACGAGAGAG   14760
   GTACACCGAC AAATGGCAGC GACGCACACA CTCCCTCTGG CGTCACCGGG CATGGCGCGC   14820
   ATCTGCCTTT ACGGGGATTT ACAACGATTT GGTCGCCGCA TCGACCTTCG TGTGAAAACG   14880
   GGGGCTGAAG CCATCCGGGC ACTGGCCACA CAGCTCCCGG CGTTTCGTCA GAAACTGAGC   14940
   GACGGCTGGT ATCAGGTACG GATTGCCGGG CGGGACGTCA GCACGTCCGG GTTAACGGCG   15000
   CAGTTACATG AGACTCTGCC TGATGGCGCT GTAATTCATA TTGTTCCCAG AGTCGCCGGG   15060
   GCCAAGTCAG GTGGCGTATT CCAGATTGTC CTGGGGGCTG CCGCCATTGC CGGATCATTC   15120
   TTTACCGCCG GAGCCACCCT TGCAGCATGG GGGGCAGCCA TTGGGGCCGG TGGTATGACC   15180
   GGCATCCTGT TTTCTCTCGG TGCCAGTATG GTGCTCGGTG GTGTGGCGCA GATGCTGGCA   15240
   CCGAAAGCCA GAACTCCCCG TATACAGACA ACGGATAACG GTAAGCAGAA CACCTATTTC   15300
   TCCTCACTGG ATAACATGGT TGCCCAGGGC AATGTTCTGC CTGTTCTGTA CGGGGAAATG   15360
   CGCGTGGGGT CACGCGTGGT TTCTCAGGAG ATCAGCACGG CAGACGAAGG GGACGGTGGT   15420
   CAGGTTGTGG TGATTGGTCG CTGATGCAAA ATGTTTTATG TGAAACCGCC TGCGGGCGGT   15480
   TTTGTCATTT ATGGAGCGTG AGGAATGGGT AAAGGAAGCA GTAAGGGGCA TACCCCGCGC   15540
   GAAGCGAAGG ACAACCTGAA GTCCACGCAG TTGCTGAGTG TGATCGATGC CATCAGCGAA   15600
   GGGCCGATTG AAGGTCCGGT GGATGGCTTA AAAAGCGTGC TGCTGAACAG TACGCCGGTG   15660
   CTGGACACTG AGGGGAATAC CAACATATCC GGTGTCACGG TGGTGTTCCG GGCTGGTGAG   15720
   CAGGAGCAGA CTCCGCCGGA GGGATTTGAA TCCTCCGGCT CCGAGACGGT GCTGGGTACG   15780
   GAAGTGAAAT ATGACACGCC GATCACCCGC ACCATTACGT CTGCAAACAT CGACCGTCTG   15840
   CGCTTTACCT TCGGTGTACA GGCACTGGTG GAAACCACCT CAAAGGGTGA CAGGAATCCG   15900
   TCGGAAGTCC GCCTGCTGGT TCAGATACAA CGTAACGGTG GCTGGGTGAC GGAAAAAGAC   15960
   ATCACCATTA AGGGCAAAAC CACCTCGCAG TATCTGGCCT CGGTGGTGAT GGGTAACCTG   16020
   CCGCCGCGCC CGTTTAATAT CCGGATGCGC AGGATGACGC CGGACAGCAC CACAGACCAG   16080
   CTGCAGAACA AAACGCTCTG GTCGTCATAC ACTGAAATCA TCGATGTGAA ACAGTGCTAC   16140
   CCGAACACGG CACTGGTCGG CGTGCAGGTG GACTCGGAGC AGTTCGGCAG CCAGCAGGTG   16200
   AGCCGTAATT ATCATCTGCG CGGGCGTATT CTGCAGGTGC CGTCGAACTA TAACCCGCAG   16260
   ACGCGGCAAT ACAGCGGTAT CTGGGACGGA ACGTTTAAAC CGGCATACAG CAACAACATG   16320
   GCCTGGTGTC TGTGGGATAT GCTGACCCAT CCGCGCTACG GCATGGGGAA ACGTCTTGGT   16380
   GCGGCGGATG TGGATAAATG GGCGCTGTAT GTCATCGGCC AGTACTGCGA CCAGTCAGTG   16440
   CCGGACGGCT TTGGCGGCAC GGAGCCGCGC ATCACCTGTA ATGCGTACCT GACCACACAG   16500
   CGTAAGGCGT GGGATGTGCT CAGCGATTTC TGCTCGGCGA TGCGCTGTAT GCCGGTATGG   16560
   AACGGGCAGA CGCTGACGTT CGTGCAGGAC CGACCGTCGG ATAAGACGTG GACCTATAAC   16620
   CGCAGTAATG TGGTGATGCC GGATGATGGC GCGCCGTTCC GCTACAGCTT CAGCGCCCTG   16680
   AAGGACCGCC ATAATGCCGT TGAGGTGAAC TGGATTGACC CGAACAACGG CTGGGAGACG   16740
   GCGACAGAGC TTGTTGAAGA TACGCAGGCC ATTGCCCGTT ACGGTCGTAA TGTTACGAAG   16800
   ATGGATGCCT TTGGCTGTAC CAGCCGGGGG CAGGCACACC GCGCCGGGCT GTGGCTGATT   16860
   AAAACAGAAC TGCTGGAAAC GCAGACCGTG GATTTCAGCG TCGGCGCAGA AGGGCTTCGC   16920
   CATGTACCGG GCGATGTTAT TGAAATCTGC GATGATGACT ATGCCGGTAT CAGCACCGGT   16980
   GGTCGTGTGC TGGCGGTGAA CAGCCAGACC CGGACGCTGA CGCTCGACCG TGAAATCACG   17040
   CTGCCATCCT CCGGTACCGC GCTGATAAGC CTGGTTGACG GAAGTGGCAA TCCGGTCAGC   17100
   GTGGAGGTTC AGTCCGTCAC CGACGGCGTG AAGGTAAAAG TGAGCCGTGT TCCTGACGGT   17160
   GTTGCTGAAT ACAGCGTATG GGAGCTGAAG CTGCCGACGC TGCGCCAGCG ACTGTTCCGC   17220
   TGCGTGAGTA TCCGTGAGAA CGACGACGGC ACGTATGCCA TCACCGCCGT GCAGCATGTG   17280
   CCGGAAAAAG AGGCCATCGT GGATAACGGG GCGCACTTTG ACGGCGAACA GAGTGGCACG   17340
   GTGAATGGTG TCACGCCGCC AGCGGTGCAG CACCTGACCG CAGAAGTCAC TGCAGACAGC   17400
   GGGGAATATC AGGTGCTGGC GCGATGGGAC ACACCGAAGG TGGTGAAGGG CGTGAGTTTC   17460
   CTGCTCCGTC TGACCGTAAC AGCGGACGAC GGCAGTGAGC GGCTGGTCAG CACGGCCCGG   17520
   ACGACGGAAA CCACATACCG CTTCACGCAA CTGGCGCTGG GGAACTACAG GCTGACAGTC   17580
   CGGGCGGTAA ATGCGTGGGG GCAGCAGGGC GATCCGGCGT CGGTATCGTT CCGGATTGCC   17640
   GCACCGGCAG CACCGTCGAG GATTGAGCTG ACGCCGGGCT ATTTTCAGAT AACCGCCACG   17700
   CCGCATCTTG CCGTTTATGA CCCGACGGTA CAGTTTGAGT TCTGGTTCTC GGAAAAGCAG   17760
   ATTGCGGATA TCAGACAGGT TGAAACCAGC ACGCGTTATC TTGGTACGGC GCTGTACTGG   17820
   ATAGCCGCCA GTATCAATAT CAAACCGGGC CATGATTATT ACTTTTATAT CCGCAGTGTG   17880
   AACACCGTTG GCAAATCGGC ATTCGTGGAG GCCGTCGGTC GGGCGAGCGA TGATGCGGAA   17940
   GGTTACCTGG ATTTTTTCAA AGGCAAGATA ACCGAATCCC ATCTCGGCAA GGAGCTGCTG   18000
   GAAAAAGTCG AGCTGACGGA GGATAACGCC AGCAGACTGG AGGAGTTTTC GAAAGAGTGG   18060
   AAGGATGCCA GTGATAAGTG GAATGCCATG TGGGCTGTCA AAATTGAGCA GACCAAAGAC   18120
   GGCAAACATT ATGTCGCGGG TATTGGCCTC AGCATGGAGG ACACGGAGGA AGGCAAACTG   18180
   AGCCAGTTTC TGGTTGCCGC CAATCGTATC GCATTTATTG ACCCGGCAAA CGGGAATGAA   18240
   ACGCCGATGT TTGTGGCGCA GGGCAACCAG ATATTCATGA ACGACGTGTT CCTGAAGCGC   18300
   CTGACGGCCC CCACCATTAC CAGCGGCGGC AATCCTCCGG CCTTTTCCCT GACACCGGAC   18360
   GGAAAGCTGA CCGCTAAAAA TGCGGATATC AGTGGCAGTG TGAATGCGAA CTCCGGGACG   18420
   CTCAGTAATG TGACGATAGC TGAAAACTGT ACGATAAACG GTACGCTGAG GGCGGAAAAA   18480
   ATCGTCGGGG ACATTGTAAA GGCGGCGAGC GCGGCTTTTC CGCGCCAGCG TGAAAGCAGT   18540
   GTGGACTGGC CGTCAGGTAC CCGTACTGTC ACCGTGACCG ATGACCATCC TTTTGATCGC   18600
   CAGATAGTGG TGCTTCCGCT GACGTTTCGC GGAAGTAAGC GTACTGTCAG CGGCAGGACA   18660
   ACGTATTCGA TGTGTTATCT GAAAGTACTG ATGAACGGTG CGGTGATTTA TGATGGCGCG   18720
   GCGAACGAGG CGGTACAGGT GTTCTCCCGT ATTGTTGACA TGCCAGCGGG TCGGGGAAAC   18780
   GTGATCCTGA CGTTCACGCT TACGTCCACA CGGCATTCGG CAGATATTCC GCCGTATACG   18840
   TTTGCCAGCG ATGTGCAGGT TATGGTGATT AAGAAACAGG CGCTGGGCAT CAGCGTGGTC   18900
   TGAGTGTGTT ACAGAGGTTC GTCCGGGAAC GGGCGTTTTA TTATAAAACA GTGAGAGGTG   18960
   AACGATGCGT AATGTGTGTA TTGCCGTTGC TGTCTTTGCC GCACTTGCGG TGACAGTCAC   19020
   TCCGGCCCGT GCGGAAGGTG GACATGGTAC GTTTACGGTG GGCTATTTTC AAGTGAAACC   19080
   GGGTACATTG CCGTCGTTGT CGGGCGGGGA TACCGGTGTG AGTCATCTGA AAGGGATTAA   19140
   CGTGAAGTAC CGTTATGAGC TGACGGACAG TGTGGGGGTG ATGGCTTCCC TGGGGTTCGC   19200
   CGCGTCGAAA AAGAGCAGCA CAGTGATGAC CGGGGAGGAT ACGTTTCACT ATGAGAGCCT   19260
   GCGTGGACGT TATGTGAGCG TGATGGCCGG ACCGGTTTTA CAAATCAGTA AGCAGGTCAG   19320
   TGCGTACGCC ATGGCCGGAG TGGCTCACAG TCGGTGGTCC GGCAGTACAA TGGATTACCG   19380
   TAAGACGGAA ATCACTCCCG GGTATATGAA AGAGACGACC ACTGCCAGGG ACGAAAGTGC   19440
   AATGCGGCAT ACCTCAGTGG CGTGGAGTGC AGGTATACAG ATTAATCCGG CAGCGTCCGT   19500
   CGTTGTTGAT ATTGCTTATG AAGGCTCCGG CAGTGGCGAC TGGCGTACTG ACGGATTCAT   19560
   CGTTGGGGTC GGTTATAAAT TCTGATTAGC CAGGTAACAC AGTGTTATGA CAGCCCGCCG   19620
   GAACCGGTGG GCTTTTTTGT GGGGTGAATA TGGCAGTAAA GATTTCAGGA GTCCTGAAAG   19680
   ACGGCACAGG AAAACCGGTA CAGAACTGCA CCATTCAGCT GAAAGCCAGA CGTAACAGCA   19740
   CCACGGTGGT GGTGAACACG GTGGGCTCAG AGAATCCGGA TGAAGCCGGG CGTTACAGCA   19800
   TGGATGTGGA GTACGGTCAG TACAGTGTCA TCCTGCAGGT TGACGGTTTT CCACCATCGC   19860
   ACGCCGGGAC CATCACCGTG TATGAAGATT CACAACCGGG GACGCTGAAT GATTTTCTCT   19920
   GTGCCATGAC GGAGGATGAT GCCCGGCCGG AGGTGCTGCG TCGTCTTGAA CTGATGGTGG   19980
   AAGAGGTGGC GCGTAACGCG TCCGTGGTGG CACAGAGTAC GGCAGACGCG AAGAAATCAG   20040
   CCGGCGATGC CAGTGCATCA GCTGCTCAGG TCGCGGCCCT TGTGACTGAT GCAACTGACT   20100
   CAGCACGCGC CGCCAGCACG TCCGCCGGAC AGGCTGCATC GTCAGCTCAG GAAGCGTCCT   20160
   CCGGCGCAGA AGCGGCATCA GCAAAGGCCA CTGAAGCGGA AAAAAGTGCC GCAGCCGCAG   20220
   AGTCCTCAAA AAACGCGGCG GCCACCAGTG CCGGTGCGGC GAAAACGTCA GAAACGAATG   20280
   CTGCAGCGTC ACAACAATCA GCCGCCACGT CTGCCTCCAC CGCGGCCACG AAAGCGTCAG   20340
   AGGCCGCCAC TTCAGCACGA GATGCGGTGG CCTCAAAAGA GGCAGCAAAA TCATCAGAAA   20400
   CGAACGCATC ATCAAGTGCC GGTCGTGCAG CTTCCTCGGC AACGGCGGCA GAAAATTCTG   20460
   CCAGGGCGGC AAAAACGTCC GAGACGAATG CCAGGTCATC TGAAACAGCA GCGGAACGGA   20520
   GCGCCTCTGC CGCGGCAGAC GCAAAAACAG CGGCGGCGGG GAGTGCGTCA ACGGCATCCA   20580
   CGAAGGCGAC AGAGGCTGCG GGAAGTGCGG TATCAGCATC GCAGAGCAAA AGTGCGGCAG   20640
   AAGCGGCGGC AATACGTGCA AAAAATTCGG CAAAACGTGC AGAAGATATA GCTTCAGCTG   20700
   TCGCGCTTGA GGATGCGGAC ACAACGAGAA AGGGGATAGT GCAGCTCAGC AGTGCAACCA   20760
   ACAGCACGTC TGAAACGCTT GCTGCAACGC CAAAGGCGGT TAAGGTGGTA ATGGATGAAA   20820
   CGAACAGAAA AGCCCACTGG ACAGTCCGGC ACTGACCGGA ACGCCAACAG CACCAACCGC   20880
   GCTCAGGGGA ACAAACAATA CCCAGATTGC GAACACCGCT TTTGTACTGG CCGCGATTGC   20940
   AGATGTTATC GACGCGTCAC CTGACGCACT GAATACGCTG AATGAACTGG CCGCAGCGCT   21000
   CGGGAATGAT CCAGATTTTG CTACCACCAT GACTAACGCG CTTGCGGGTA AACAACCGAA   21060
   GAATGCGACA CTGACGGCGC TGGCAGGGCT TTCCACGGCG AAAAATAAAT TACCGTATTT   21120
   TGCGGAAAAT GATGCCGCCA GCCTGACTGA ACTGACTCAG GTTGGCAGGG ATATTCTGGC   21180
   AAAAAATTCC GTTGCAGATG TTCTTGAATA CCTTGGGGCC GGTGAGAATT CGGCCTTTCC   21240
   GGCAGGTGCG CCGATCCCGT GGCCATCAGA TATCGTTCCG TCTGGCTACG TCCTGATGCA   21300
   GGGGCAGGCG TTTGACAAAT CAGCCTACCC AAAACTTGCT GTCGCGTATC CATCGGGTGT   21360
   GCTTCCTGAT ATGCGAGGCT GGACAATCAA GGGGAAACCC GCCAGCGGTC GTGCTGTATT   21420
   GTCTCAGGAA CAGGATGGAA TTAAGTCGCA CACCCACAGT GCCAGTGCAT CCGGTACGGA   21480
   TTTGGGGACG AAAACCACAT CGTCGTTTGA TTACGGGACG AAAACAACAG GCAGTTTCGA   21540
   TTACGGCACC AAATCGACGA ATAACACGGG GGCTCATGCT CACAGTCTGA GCGGTTCAAC   21600
   AGGGGCCGCG GGTGCTCATG CCCACACAAG TGGTTTAAGG ATGAACAGTT CTGGCTGGAG   21660
   TCAGTATGGA ACAGCAACCA TTACAGGAAG TTTATCCACA GTTAAAGGAA CCAGCACACA   21720
   GGGTATTGCT TATTTATCGA AAACGGACAG TCAGGGCAGC CACAGTCACT CATTGTCCGG   21780
   TACAGCCGTG AGTGCCGGTG CACATGCGCA TACAGTTGGT ATTGGTGCGC ACCAGCATCC   21840
   GGTTGTTATC GGTGCTCATG CCCATTCTTT CAGTATTGGT TCACACGGAC ACACCATCAC   21900
   CGTTAACGCT GCGGGTAACG CGGAAAACAC CGTCAAAAAC ATTGCATTTA ACTATATTGT   21960
   GAGGCTTGCA TAATGGCATT CAGAATGAGT GAACAACCAC GGACCATAAA AATTTATAAT   22020
   CTGCTGGCCG GAACTAATGA ATTTATTGGT GAAGGTGACG CATATATTCC GCCTCATACC   22080
   GGTCTGCCTG CAAACAGTAC CGATATTGCA CCGCCAGATA TTCCGGCTGG CTTTGTGGCT   22140
   GTTTTCAACA GTGATGAGGC ATCGTGGCAT CTCGTTGAAG ACCATCGGGG TAAAACCGTC   22200
   TATGACGTGG CTTCCGGCGA CGCGTTATTT ATTTCTGAAC TCGGTCCGTT ACCGGAAAAT   22260
   TTTACCTGGT TATCGCCGGG AGGGGAATAT CAGAAGTGGA ACGGCACAGC CTGGGTGAAG   22320
   GATACGGAAG CAGAAAAACT GTTCCGGATC CGGGAGGCGG AAGAAACAAA AAAAAGCCTG   22380
   ATGCAGGTAG CCAGTGAGCA TATTGCGCCG CTTCAGGATG CTGCAGATCT GGAAATTGCA   22440
   ACGAAGGAAG AAACCTCGTT GCTGGAAGCC TGGAAGAAGT ATCGGGTGTT GCTGAACCGT   22500
   GTTGATACAT CAACTGCACC TGATATTGAG TGGCCTGCTG TCCCTGTTAT GGAGTAATCG   22560
   TTTTGTGATA TGCCGCAGAA ACGTTGTATG AAATAACGTT CTGCGGTTAG TTAGTATATT   22620
   GTAAAGCTGA GTATTGGTTT ATTTGGCGAT TATTATCTTC AGGAGAATAA TGGAAGTTCT   22680
   ATGACTCAAT TGTTCATAGT GTTTACATCA CCGCCAATTG CTTTTAAGAC TGAACGCATG   22740
   AAATATGGTT TTTCGTCATG TTTTGAGTCT GCTGTTGATA TTTCTAAAGT CGGTTTTTTT   22800
   TCTTCGTTTT CTCTAACTAT TTTCCATGAA ATACATTTTT GATTATTATT TGAATCAATT   22860
   CCAATTACCT GAAGTCTTTC ATCTATAATT GGCATTGTAT GTATTGGTTT ATTGGAGTAG   22920
   ATGCTTGCTT TTCTGAGCCA TAGCTCTGAT ATCCAAATGA AGCCATAGGC ATTTGTTATT   22980
   TTGGCTCTGT CAGCTGCATA ACGCCAAAAA ATATATTTAT CTGCTTGATC TTCAAATGTT   23040
   GTATTGATTA AATCAATTGG ATGGAATTGT TTATCATAAA AAATTAATGT TTGAATGTGA   23100
   TAACCGTCCT TTAAAAAAGT CGTTTCTGCA AGCTTGGCTG TATAGTCAAC TAACTCTTCT   23160
   GTCGAAGTGA TATTTTTAGG CTTATCTACC AGTTTTAGAC GCTCTTTAAT ATCTTCAGGA   23220
   ATTATTTTAT TGTCATATTG TATCATGCTA AATGACAATT TGCTTATGGA GTAATCTTTT   23280
   AATTTTAAAT AAGTTATTCT CCTGGCTTCA TCAAATAAAG AGTCGAATGA TGTTGGCGAA   23340
   ATCACATCGT CACCCATTGG ATTGTTTATT TGTATGCCAA GAGAGTTACA GCAGTTATAC   23400
   ATTCTGCCAT AGATTATAGC TAAGGCATGT AATAATTCGT AATCTTTTAG CGTATTAGCG   23460
   ACCCATCGTC TTTCTGATTT AATAATAGAT GATTCAGTTA AATATGAAGG TAATTTCTTT   23520
   TGTGCAAGTC TGACTAACTT TTTTATACCA ATGTTTAACA TACTTTCATT TGTAATAAAC   23580
   TCAATGTCAT TTTCTTCAAT GTAAGATGAA ATAAGAGTAG CCTTTGCCTC GCTATACATT   23640
   TCTAAATCGC CTTGTTTTTC TATCGTATTG CGAGAATTTT TAGCCCAAGC CATTAATGGA   23700
   TCATTTTTCC ATTTTTCAAT AACATTATTG TTATACCAAA TGTCATATCC TATAATCTGG   23760
   TTTTTGTTTT TTTGAATAAT AAATGTTACT GTTCTTGCGG TTTGGAGGAA TTGATTCAAA   23820
   TTCAAGCGAA ATAATTCAGG GTCAAAATAT GTATCAATGC AGCATTTGAG CAAGTGCGAT   23880
   AAATCTTTAA GTCTTCTTTC CCATGGTTTT TTAGTCATAA AACTCTCCAT TTTGATAGGT   23940
   TGCATGCTAG ATGCTGATAT ATTTTAGAGG TGATAAAATT AACTGCTTAA CTGTCAATGT   24000
   AATACAAGTT GTTTGATCTT TGCAATGATT CTTATCAGAA ACCATATAGT AAATTAGTTA   24060
   CACAGGAAAT TTTTAATATT ATTATTATCA TTCATTATGT ATTAAAATTA GAGTTGTGGC   24120
   TTGGCTCTGC TAACACGTTG CTCATAGGAG ATATGGTAGA GCCGCAGACA CGTCGTATGC   24180
   AGGAACGTGC TGCGGCTGGC TGGTGAACTT CCGATAGTGC GGGTGTTGAA TGATTTCCAG   24240
   TTGCTACCGA TTTTACATAT TTTTTGCATG AGAGAATTTG TACCACCTCC CACCGACCAT   24300
   CTATGACTGT ACGCCACTGT CCCTAGGACT GCTATGTGCC GGAGCGGACA TTACAAACGT   24360
   CCTTCTCGGT GCATGCCACT GTTGCCAATG ACCTGCCTAG GAATTGGTTA GCAAGTTACT   24420
   ACCGGATTTT GTAAAAACAG CCCTCCTCAT ATAAAAAGTA TTCGTTCACT TCCGATAAGC   24480
   GTCGTAATTT TCTATCTTTC ATCATATTCT AGATCCCTCT GAAAAAATCT TCCGAGTTTG   24540
   CTAGGCACTG ATACATAACT CTTTTCCAAT AATTGGGGAA GTCATTCAAA TCTATAATAG   24600
   GTTTCAGATT TGCTTCAATA AATTCTGACT GTAGCTGCTG AAACGTTGCG GTTGAACTAT   24660
   ATTTCCTTAT AACTTTTACG AAAGAGTTTC TTTGAGTAAT CACTTCACTC AAGTGCTTCC   24720
   CTGCCTCCAA ACGATACCTG TTAGCAATAT TTAATAGCTT GAAATGATGA AGAGCTCTGT   24780
   GTTTGTCTTC CTGCCTCCAG TTCGCCGGGC ATTCAACATA AAAACTGATA GCACCCGGAG   24840
   TTCCGGAAAC GAAATTTGCA TATACCCATT GCTCACGAAA AAAAATGTCC TTGTCGATAT   24900
   AGGGATGAAT CGCTTGGTGT ACCTCATCTA CTGCGAAAAC TTGACCTTTC TCTCCCATAT   24960
   TGCAGTCGCG GCACGATGGA ACTAAATTAA TAGGCATCAC CGAAAATTCA GGATAATGTG   25020
   CAATAGGAAG AAAATGATCT ATATTTTTTG TCTGTCCTAT ATCACCACAA AATGGACATT   25080
   TTTCACCTGA TGAAACAAGC ATGTCATCGT AATATGTTCT AGCGGGTTTG TTTTTATCTC   25140
   GGAGATTATT TTCATAAAGC TTTTCTAATT TAACCTTTGT CAGGTTACCA ACTACTAAGG   25200
   TTGTAGGCTC AAGAGGGTGT GTCCTGTCGT AGGTAAATAA CTGACCTGTC GAGCTTAATA   25260
   TTCTATATTG TTGTTCTTTC TGCAAAAAAG TGGGGAAGTG AGTAATGAAA TTATTTCTAA   25320
   CATTTATCTG CATCATACCT TCCGAGCATT TATTAAGCAT TTCGCTATAA GTTCTCGCTG   25380
   GAAGAGGTAG TTTTTTCATT GTACTTTACC TTCATCTCTG TTCATTATCA TCGCTTTTAA   25440
   AACGGTTCGA CCTTCTAATC CTATCTGACC ATTATAATTT TTTAGAATGG TTTCATAAGA   25500
   AAGCTCTGAA TCAACGGACT GCGATAATAA GTGGTGGTAT CCAGAATTTG TCACTTCAAG   25560
   TAAAAACACC TCACGAGTTA AAACACCTAA GTTCTCACCG AATGTCTCAA TATCCGGACG   25620
   GATAATATTT ATTGCTTCTC TTGACCGTAG GACTTTCCAC ATGCAGGATT TTGGAACCTC   25680
   TTGCAGTACT ACTGGGGAAT GAGTTGCAAT TATTGCTACA CCATTGCGTG CATCGAGTAA   25740
   GTCGCTTAAT GTTCGTAAAA AAGCAGAGAG CAAAGGTGGA TGCAGATGAA CCTCTGGTTC   25800
   ATCGAATAAA ACTAATGACT TTTCGCCAAC GACATCTACT AATCTTGTGA TAGTAAATAA   25860
   AACAATTGCA TGTCCAGAGC TCATTCGAAG CAGATATTTC TGGATATTGT CATAAAACAA   25920
   TTTAGTGAAT TTATCATCGT CCACTTGAAT CTGTGGTTCA TTACGTCTTA ACTCTTCATA   25980
   TTTAGAAATG AGGCTGATGA GTTCCATATT TGAAAAGTTT TCATCACTAC TTAGTTTTTT   26040
   GATAGCTTCA AGCCAGAGTT GTCTTTTTCT ATCTACTCTC ATACAACCAA TAAATGCTGA   26100
   AATGAATTCT AAGCGGAGAT CGCCTAGTGA TTTTAAACTA TTGCTGGCAG CATTCTTGAG   26160
   TCCAATATAA AAGTATTGTG TACCTTTTGC TGGGTCAGGT TGTTCTTTAG GAGGAGTAAA   26220
   AGGATCAAAT GCACTAAACG AAACTGAAAC AAGCGATCGA AAATATCCCT TTGGGATTCT   26280
   TGACTCGATA AGTCTATTAT TTTCAGAGAA AAAATATTCA TTGTTTTCTG GGTTGGTGAT   26340
   TGCACCAATC ATTCCATTCA AAATTGTTGT TTTACCACAC CCATTCCGCC CGATAAAAGC   26400
   ATGAATGTTC GTGCTGGGCA TAGAATTAAC CGTCACCTCA AAAGGTATAG TTAAATCACT   26460
   GAATCCGGGA GCACTTTTTC TATTAAATGA AAAGTGGAAA TCTGACAATT CTGGCAAACC   26520
   ATTTAACACA CGTGCGAACT GTCCATGAAT TTCTGAAAGA GTTACCCCTC TAAGTAATGA   26580
   GGTGTTAAGG ACGCTTTCAT TTTCAATGTC GGCTAATCGA TTTGGCCATA CTACTAAATC   26640
   CTGAATAGCT TTAAGAAGGT TATGTTTAAA ACCATCGCTT AATTTGCTGA GATTAACATA   26700
   GTAGTCAATG CTTTCACCTA AGGAAAAAAA CATTTCAGGG AGTTGACTGA ATTTTTTATC   26760
   TATTAATGAA TAAGTGCTTA CTTCTTCTTT TTGACCTACA AAACCAATTT TAACATTTCC   26820
   GATATCGCAT TTTTCACCAT GCTCATCAAA GACAGTAAGA TAAAACATTG TAACAAAGGA   26880
   ATAGTCATTC CAACCATCTG CTCGTAGGAA TGCCTTATTT TTTTCTACTG CAGGAATATA   26940
   CCCGCCTCTT TCAATAACAC TAAACTCCAA CATATAGTAA CCCTTAATTT TATTAAAATA   27000
   ACCGCAATTT ATTTGGCGGC AACACAGGAT CTCTCTTTTA AGTTACTCTC TATTACATAC   27060
   GTTTTCCATC TAAAAATTAG TAGTATTGAA CTTAACGGGG CATCGTATTG TAGTTTTCCA   27120
   TATTTAGCTT TCTGCTTCCT TTTGGATAAC CCACTGTTAT TCATGTTGCA TGGTGCACTG   27180
   TTTATACCAA CGATATAGTC TATTAATGCA TATATAGTAT CGCCGAACGA TTAGCTCTTC   27240
   AGGCTTCTGA AGAAGCGTTT CAAGTACTAA TAAGCCGATA GATAGCCACG GACTTCGTAG   27300
   CCATTTTTCA TAAGTGTTAA CTTCCGCTCC TCGCTCATAA CAGACATTCA CTACAGTTAT   27360
   GGCGGAAAGG TATGCATGCT GGGTGTGGGG AAGTCGTGAA AGAAAAGAAG TCAGCTGCGT   27420
   CGTTTGACAT CACTGCTATC TTCTTACTGG TTATGCAGGT CGTAGTGGGT GGCACACAAA   27480
   GCTTTGCACT GGATTGCGAG GCTTTGTGCT TCTCTGGAGT GCGACAGGTT TGATGACAAA   27540
   AAATTAGCGC AAGAAGACAA AAATCACCTT GCGCTAATGC TCTGTTACAG GTCACTAATA   27600
   CCATCTAAGT AGTTGATTCA TAGTGACTGC ATATGTTGTG TTTTACAGTA TTATGTAGTC   27660
   TGTTTTTTAT GCAAAATCTA ATTTAATATA TTGATATTTA TATCATTTTA CGTTTCTCGT   27720
   TCAGCTTTTT TATACTAAGT TGGCATTATA AAAAAGCATT GCTTATCAAT TTGTTGCAAC   27780
   GAACAGGTCA CTATCAGTCA AAATAAAATC ATTATTTGAT TTCAATTTTG TCCCACTCCC   27840
   TGCCTCTGTC ATCACGATAC TGTGATGCCA TGGTGTCCGA CTTATGCCCG AGAAGATGTT   27900
   GAGCAAACTT ATCGCTTATC TGCTTCTCAT AGAGTCTTGC AGACAAACTG CGCAACTCGT   27960
   GAAAGGTAGG CGGATCCCCT TCGAAGGAAA GACCTGATGC TTTTCGTGCG CGCATAAAAT   28020
   ACCTTGATAC TGTGCCGGAT GAAAGCGGTT CGCGACGAGT AGATGCAATT ATGGTTTCTC   28080
   CGCCAAGAAT CTCTTTGCAT TTATCAAGTG TTTCCTTCAT TGATATTCCG AGAGCATCAA   28140
   TATGCAATGC TGTTGGGATG GCAATTTTTA CGCCTGTTTT GCTTTGCTCG ACATAAAGAT   28200
   ATCCATCTAC GATATCAGAC CACTTCATTT CGCATAAATC ACCAACTCGT TGCCCGGTAA   28260
   CAACAGCCAG TTCCATTGCA AGTCTGAGCC AACATGGTGA TGATTCTGCT GCTTGATAAA   28320
   TTTTCAGGTA TTCGTCAGCC GTAAGTCTTG ATCTCCTTAC CTCTGATTTT GCTGCGCGAG   28380
   TGGCAGCGAC ATGGTTTGTT GTTATATGGC CTTCAGCTAT TGCCTCTCGG AATGCATCGC   28440
   TCAGTGTTGA TCTGATTAAC TTGGCTGACG CCGCCTTGCC CTCGTCTATG TATCCATTGA   28500
   GCATTGCCGC AATTTCTTTT GTGGTGATGT CTTCAAGTGG AGCATCAGGC AGACCCCTCC   28560
   TTATTGCTTT AATTTTGCTC ATGTAATTTA TGAGTGTCTT CTGCTTGATT CCTCTGCTGG   28620
   CCAGGATTTT TTCGTAGCGA TCAAGCCATG AATGTAACGT AACGGAATTA TCACTGTTGA   28680
   TTCTCGCTGT CAGAGGCTTG TGTTTGTGTC CTGAAAATAA CTCAATGTTG GCCTGTATAG   28740
   CTTCAGTGAT TGCGATTCGC CTGTCTCTGC CTAATCCAAA CTCTTTACCC GTCCTTGGGT   28800
   CCCTGTAGCA GTAATATCCA TTGTTTCTTA TATAAAGGTT AGGGGGTAAA TCCCGGCGCT   28860
   CATGACTTCG CCTTCTTCCC ATTTCTGATC CTCTTCAAAA GGCCACCTGT TACTGGTCGA   28920
   TTTAAGTCAA CCTTTACCGC TGATTCGTGG AACAGATACT CTCTTCCATC CTTAACCGGA   28980
   GGTGGGAATA TCCTGCATTC CCGAACCCAT CGACGAACTG TTTCAAGGCT TCTTGGACGT   29040
   CGCTGGCGTG CGTTCCACTC CTGAAGTGTC AAGTACATCG CAAAGTCTCC GCAATTACAC   29100
   GCAAGAAAAA ACCGCCATCA GGCGGCTTGG TGTTCTTTCA GTTCTTCAAT TCGAATATTG   29160
   GTTACGTCTG CATGTGCTAT CTGCGCCCAT ATCATCCAGT GGTCGTAGCA GTCGTTGATG   29220
   TTCTCCGCTT CGATAACTCT GTTGAATGGC TCTCCATTCC ATTCTCCTGT GACTCGGAAG   29280
   TGCATTTATC ATCTCCATAA AACAAAACCC GCCGTAGCGA GTTCAGATAA AATAAATCCC   29340
   CGCGAGTGCG AGGATTGTTA TGTAATATTG GGTTTAATCA TCTATATGTT TTGTACAGAG   29400
   AGGGCAAGTA TCGTTTCCAC CGTACTCGTG ATAATAATTT TGCACGGTAT CAGTCATTTC   29460
   TCGCACATTG CAGAATGGGG ATTTGTCTTC ATTAGACTTA TAAACCTTCA TGGAATATTT   29520
   GTATGCCGAC TCTATATCTA TACCTTCATC TACATAAACA CCTTCGTGAT GTCTGCATGG   29580
   AGACAAGACA CCGGATCTGC ACAACATTGA TAACGCCCAA TCTTTTTGCT CAGACTCTAA   29640
   CTCATTGATA CTCATTTATA AACTCCTTGC AATGTATGTC GTTTCAGCTA AACGGTATCA   29700
   GCAATGTTTA TGTAAAGAAA CAGTAAGATA ATACTCAACC CGATGTTTGA GTACGGTCAT   29760
   CATCTGACAC TACAGACTCT GGCATCGCTG TGAAGACGAC GCGAAATTCA GCATTTTCAC   29820
   AAGCGTTATC TTTTACAAAA CCGATCTCAC TCTCCTTTGA TGCGAATGCC AGCGTCAGAC   29880
   ATCATATGCA GATACTCACC TGCATCCTGA ACCCATTGAC CTCCAACCCC GTAATAGCGA   29940
   TGCGTAATGA TGTCGATAGT TACTAACGGG TCTTGTTCGA TTAACTGCCG CAGAAACTCT   30000
   TCCAGGTCAC CAGTGCAGTG CTTGATAACA GGAGTCTTCC CAGGATGGCG AACAACAAGA   30060
   AACTGGTTTC CGTCTTCACG GACTTCGTTG CTTTCCAGTT TAGCAATACG CTTACTCCCA   30120
   TCCGAGATAA CACCTTCGTA ATACTCACGC TGCTCGTTGA GTTTTGATTT TGCTGTTTCA   30180
   AGCTCAACAC GCAGTTTCCC TACTGTTAGC GCAATATCCT CGTTCTCCTG GTCGCGGCGT   30240
   TTGATGTATT GCTGGTTTCT TTCCCGTTCA TCCAGCAGTT CCAGCACAAT CGATGGTGTT   30300
   ACCAATTCAT GGAAAAGGTC TGCGTCAAAT CCCCAGTCGT CATGCATTGC CTGCTCTGCC   30360
   GCTTCACGCA GTGCCTGAGA GTTAATTTCG CTCACTTCGA ACCTCTCTGT TTACTGATAA   30420
   GTTCCAGATC CTCCTGGCAA CTTGCACAAG TCCGACAACC CTGAACGACC AGGCGTCTTC   30480
   GTTCATCTAT CGGATCGCCA CACTCACAAC AATGAGTGGC AGATATAGCC TGGTGGTTCA   30540
   GGCGGCGCAT TTTTATTGCT GTGTTGCGCT GTAATTCTTC TATTTCTGAT GCTGAATCAA   30600
   TGATGTCTGC CATCTTTCAT TAATCCCTGA ACTGTTGGTT AATACGCTTG AGGGTGAATG   30660
   CGAATAATAA AAAAGGAGCC TGTAGCTCCC TGATGATTTT GCTTTTCATG TTCATCGTTC   30720
   CTTAAAGACG CCGTTTAACA TGCCGATTGC CAGGCTTAAA TGAGTCGGTG TGAATCCCAT   30780
   CAGCGTTACC GTTTCGCGGT GCTTCTTCAG TACGCTACGG CAAATGTCAT CGACGTTTTT   30840
   ATCCGGAAAC TGCTGTCTGG CTTTTTTTGA TTTCAGAATT AGCCTGACGG GCAATGCTGC   30900
   GAAGGGCGTT TTCCTGCTGA GGTGTCATTG AACAAGTCCC ATGTCGGCAA GCATAAGCAC   30960
   ACAGAATATG AAGCCCGCTG CCAGAAAAAT GCATTCCGTG GTTGTCATAC CTGGTTTCTC   31020
   TCATCTGCTT CTGCTTTCGC CACCATCATT TCCAGCTTTT GTGAAAGGGA TGCGGCTAAC   31080
   GTATGAAATT CTTCGTCTGT TTCTACTGGT ATTGGCACAA ACCTGATTCC AATTTGAGCA   31140
   AGGCTATGTG CCATCTCGAT ACTCGTTCTT AACTCAACAG AAGATGCTTT GTGCATACAG   31200
   CCCCTCGTTT ATTATTTATC TCCTCAGCCA GCCGCTGTGC TTTCAGTGGA TTTCGGATAA   31260
   CAGAAAGGCC GGGAAATACC CAGCCTCGCT TTGTAACGGA GTAGACGAAA GTGATTGCGC   31320
   CTACCCGGAT ATTATCGTGA GGATGCGTCA TCGCCATTGC TCCCCAAATA CAAAACCAAT   31380
   TTCAGCCAGT GCCTCGTCCA TTTTTTCGAT GAACTCCGGC ACGATCTCGT CAAAACTCGC   31440
   CATGTACTTT TCATCCCGCT CAATCACGAC ATAATGCAGG CCTTCACGCT TCATACGCGG   31500
   GTCATAGTTG GCAAAGTACC AGGCATTTTT TCGCGTCACC CACATGCTGT ACTGCACCTG   31560
   GGCCATGTAA GCTGACTTTA TGGCCTCGAA ACCACCGAGC CGGAACTTCA TGAAATCCCG   31620
   GGAGGTAAAC GGGCATTTCA GTTCAAGGCC GTTGCCGTCA CTGCATAAAC CATCGGGAGA   31680
   GCAGGCGGTA CGCATACTTT CGTCGCGATA GATGATCGGG GATTCAGTAA CATTCACGCC   31740
   GGAAGTGAAT TCAAACAGGG TTCTGGCGTC GTTCTCGTAC TGTTTTCCCC AGGCCAGTGC   31800
   TTTAGCGTTA ACTTCCGGAG CCACACCGGT GCAAACCTCA GCAAGCAGGG TGTGGAAGTA   31860
   GGACATTTTC ATGTCAGGCC ACTTCTTTCC GGAGCGGGGT TTTGCTATCA CGTTGTGAAC   31920
   TTCTGAAGCG GTGATGACGC CGAGCCGTAA TTTGTGCCAC GCATCATCCC CCTGTTCGAC   31980
   AGCTCTCACA TCGATCCCGG TACGCTGCAG GATAATGTCC GGTGTCATGC TGCCACCTTC   32040
   TGCTCTGCGG CTTTCTGTTT CAGGAATCCA AGAGCTTTTA CTGCTTCGGC CTGTGTCAGT   32100
   TCTGACGATG CACGAATGTC GCGGCGAAAT ATCTGGGAAC AGAGCGGCAA TAAGTCGTCA   32160
   TCCCATGTTT TATCCAGGGC GATCAGCAGA GTGTTAATCT CCTGCATGGT TTCATCGTTA   32220
   ACCGGAGTGA TGTCGCGTTC CGGCTGACGT TCTGCAGTGT ATGCAGTATT TTCGACAATG   32280
   CGCTCGGCTT CATCCTTGTC ATAGATACCA GCAAATCCGA AGGCCAGACG GGCACACTGA   32340
   ATCATGGCTT TATGACGTAA CATCCGTTTG GGATGCGACT GCCACGGCCC CGTGATTTCT   32400
   CTGCCTTCGC GAGTTTTGAA TGGTTCGCGG CGGCATTCAT CCATCCATTC GGTAACGCAG   32460
   ATCGGATGAT TACGGTCCTT GCGGTAAATC CGGCATGTAC AGGATTCATT GTCCTGCTCA   32520
   AAGTCCATGC CATCAAACTG CTGGTTTTCA TTGATGATGC GGGACCAGCC ATCAACGCCC   32580
   ACCACCGGAA CGATGCCATT CTGCTTATCA GGAAAGGCGT AAATTTCTTT CGTCCACGGA   32640
   TTAAGGCCGT ACTGGTTGGC AACGATCAGT AATGCGATGA ACTGCGCATC GCTGGCATCA   32700
   CCTTTAAATG CCGTCTGGCG AAGAGTGGTG ATCAGTTCCT GTGGGTCGAC AGAATCCATG   32760
   CCGACACGTT CAGCCAGCTT CCCAGCCAGC GTTGCGAGTG CAGTACTCAT TCGTTTTATA   32820
   CCTCTGAATC AATATCAACC TGGTGGTGAG CAATGGTTTC AACCATGTAC CGGATGTGTT   32880
   CTGCCATGCG CTCCTGAAAC TCAACATCGT CATCAAACGC ACGGGTAATG GATTTTTTGC   32940
   TGGCCCCGTG GCGTTGCAAA TGATCGATGC ATAGCGATTC AAACAGGTGC TGGGGCAGGC   33000
   CTTTTTCCAT GTCGTCTGCC AGTTCTGCCT CTTTCTCTTC ACGGGCGAGC TGCTGGTAGT   33060
   GACGCGCCCA GCTCTGAGCC TCAAGACGAT CCTGAATGTA ATAAGCGTTC ATGGCTGAAC   33120
   TCCTGAAATA GCTGTGAAAA TATCGCCCGC GAAATGCCGG GCTGATTAGG AAAACAGGAA   33180
   AGGGGGTTAG TGAATGCTTT TGCTTGATCT CAGTTTCAGT ATTAATATCC ATTTTTTATA   33240
   AGCGTCGACG GCTTCACGAA ACATCTTTTC ATCGCCAATA AAAGTGGCGA TAGTGAATTT   33300
   AGTCTGGATA GCCATAAGTG TTTGATCCAT TCTTTGGGAC TCCTGGCTGA TTAAGTATGT   33360
   CGATAAGGCG TTTCCATCCG TCACGTAATT TACGGGTGAT TCGTTCAAGT AAAGATTCGG   33420
   AAGGGCAGCC AGCAACAGGC CACCCTGCAA TGGCATATTG CATGGTGTGC TCCTTATTTA   33480
   TACATAACGA AAAACGCCTC GAGTGAAGCG TTATTGGTAT GCGGTAAAAC CGCACTCAGG   33540
   CGGCCTTGAT AGTCATATCA TCTGAATCAA ATATTCCTGA TGTATCGATA TCGGTAATTC   33600
   TTATTCCTTC GCTACCATCC ATTGGAGGCC ATCCTTCCTG ACCATTTCCA TCATTCCAGT   33660
   CGAACTCACA CACAACACCA TATGCATTTA AGTCGCTTGA AATTGCTATA AGCAGAGCAT   33720
   GTTGCGCCAG CATGATTAAT ACAGCATTTA ATACAGAGCC GTGTTTATTG AGTCGGTATT   33780
   CAGAGTCTGA CCAGAAATTA TTAATCTGGT GAAGTTTTTC CTCTGTCATT ACGTCATGGT   33840
   CGATTTCAAT TTCTATTGAT GCTTTCCAGT CGTAATCAAT GATGTATTTT TTGATGTTTG   33900
   ACATCTGTTC ATATCCTCAC AGATAAAAAA TCGCCCTCAC ACTGGAGGGC AAAGAAGATT   33960
   TCCAATAATC AGAACAAGTC GGCTCCTGTT TAGTTACGAG CGACATTGCT CCGTGTATTC   34020
   ACTCGTTGGA ATGAATACAC AGTGCAGTGT TTATTCTGTT ATTTATGCCA AAAATAAAGG   34080
   CCACTATCAG GCAGCTTTGT TGTTCTGTTT ACCAAGTTCT CTGGCAATCA TTGCCGTCGT   34140
   TCGTATTGCC CATTTATCGA CATATTTCCC ATCTTCCATT ACAGGAAACA TTTCTTCAGG   34200
   CTTAACCATG CATTCCGATT GCAGCTTGCA TCCATTGCAT CGCTTGAATT GTCCACACCA   34260
   TTGATTTTTA TCAATAGTCG TAGTCATACG GATAGTCCTG GTATTGTTCC ATCACATCCT   34320
   GAGGATGCTC TTCGAACTCT TCAAATTCTT CTTCCATATA TCACCTTAAA TAGTGGATTG   34380
   CGGTAGTAAA GATTGTGCCT GTCTTTTAAC CACATCAGGC TCGGTGGTTC TCGTGTACCC   34440
   CTACAGCGAG AAATCGGATA AACTATTACA ACCCCTACAG TTTGATGAGT ATAGAAATGG   34500
   ATCCACTCGT TATTCTCGGA CGAGTGTTCA GTAATGAACC TCTGGAGAGA ACCATGTATA   34560
   TGATCGTTAT CTGGGTTGGA CTTCTGCTTT TAAGCCCAGA TAACTGGCCT GAATATGTTA   34620
   ATGAGAGAAT CGGTATTCCT CATGTGTGGC ATGTTTTCGT CTTTGCTCTT GCATTTTCGC   34680
   TAGCAATTAA TGTGCATCGA TTATCAGCTA TTGCCAGCGC CAGATATAAG CGATTTAAGC   34740
   TAAGAAAACG CATTAAGATG CAAAACGATA AAGTGCGATC AGTAATTCAA AACCTTACAG   34800
   AAGAGCAATC TATGGTTTTG TGCGCAGCCC TTAATGAAGG CAGGAAGTAT GTGGTTACAT   34860
   CAAAACAATT CCCATACATT AGTGAGTTGA TTGAGCTTGG TGTGTTGAAC AAAACTTTTT   34920
   CCCGATGGAA TGGAAAGCAT ATATTATTCC CTATTGAGGA TATTTACTGG ACTGAATTAG   34980
   TTGCCAGCTA TGATCCATAT AATATTGAGA TAAAGCCAAG GCCAATATCT AAGTAACTAG   35040
   ATAAGAGGAA TCGATTTTCC CTTAATTTTC TGGCGTCCAC TGCATGTTAT GCCGCGTTCG   35100
   CCAGGCTTGC TGTACCATGT GCGCTGATTC TTGCGCTCAA TACGTTGCAG GTTGCTTTCA   35160
   ATCTGTTTGT GGTATTCAGC CAGCACTGTA AGGTCTATCG GATTTAGTGC GCTTTCTACT   35220
   CGTGATTTCG GTTTGCGATT CAGCGAGAGA ATAGGGCGGT TAACTGGTTT TGCGCTTACC   35280
   CCAACCAACA GGGGATTTGC TGCTTTCCAT TGAGCCTGTT TCTCTGCGCG ACGTTCGCGG   35340
   CGGCGTGTTT GTGCATCCAT CTGGATTCTC CTGTCAGTTA GCTTTGGTGG TGTGTGGCAG   35400
   TTGTAGTCCT GAACGAAAAC CCCCCGCGAT TGGCACATTG GCAGCTAATC CGGAATCGCA   35460
   CTTACGGCCA ATGCTTCGTT TCGTATCACA CACCCCAAAG CCTTCTGCTT TGAATGCTGC   35520
   CCTTCTTCAG GGCTTAATTT TTAAGAGCGT CACCTTCATG GTGGTCAGTG CGTCCTGCTG   35580
   ATGTGCTCAG TATCACCGCC AGTGGTATTT ATGTCAACAC CGCCAGAGAT AATTTATCAC   35640
   CGCAGATGGT TATCTGTATG TTTTTTATAT GAATTTATTT TTTGCAGGGG GGCATTGTTT   35700
   GGTAGGTGAG AGATCTGAAT TGCTATGTTT AGTGAGTTGT ATCTATTTAT TTTTCAATAA   35760
   ATACAATTGG TTATGTGTTT TGGGGGCGAT CGTGAGGCAA AGAAAACCCG GCGCTGAGGC   35820
   CGGGTTATTC TTGTTCTCTG GTCAAATTAT ATAGTTGGAA AACAAGGATG CATATATGAA   35880
   TGAACGATGC AGAGGCAATG CCGATGGCGA TAGTGGGTAT CATGTAGCCG CTTATGCTGG   35940
   AAAGAAGCAA TAACCCGCAG AAAAACAAAG CTCCAAGCTC AACAAAACTA AGGGCATAGA   36000
   CAATAACTAC CGATGTCATA TACCCATACT CTCTAATCTT GGCCAGTCGG CGCGTTCTGC   36060
   TTCCGATTAG AAACGTCAAG GCAGCAATCA GGATTGCAAT CATGGTTCCT GCATATGATG   36120
   ACAATGTCGC CCCAAGACCA TCTCTATGAG CTGAAAAAGA AACACCAGGA ATGTAGTGGC   36180
   GGAAAAGGAG ATAGCAAATG CTTACGATAA CGTAAGGAAT TATTACTATG TAAACACCAG   36240
   GCATGATTCT GTTCCGCATA ATTACTCCTG ATAATTAATC CTTAACTTTG CCCACCTGCC   36300
   TTTTAAAACA TTCCAGTATA TCACTTTTCA TTCTTGCGTA GCAATATGCC ATCTCTTCAG   36360
   CTATCTCAGC ATTGGTGACC TTGTTCAGAG GCGCTGAGAG ATGGCCTTTT TCTGATAGAT   36420
   AATGTTCTGT TAAAATATCT CCGGCCTCAT CTTTTGCCCG CAGGCTAATG TCTGAAAATT   36480
   GAGGTGACGG GTTAAAAATA ATATCCTTGG CAACCTTTTT TATATCCCTT TTAAATTTTG   36540
   GCTTAATGAC TATATCCAAT GAGTCAAAAA GCTCCCCTTC AATATCTGTT GCCCCTAAGA   36600
   CCTTTAATAT ATCGCCAAAT ACAGGTAGCT TGGCTTCTAC CTTCACCGTT GTTCGGCCGA   36660
   TGAAATGCAT ATGCATAACA TCGTCTTTGG TGGTTCCCCT CATCAGTGGC TCTATCTGAA   36720
   CGCGCTCTCC ACTGCTTAAT GACATTCCTT TCCCGATTAA AAAATCTGTC AGATCGGATG   36780
   TGGTCGGCCC GAAAACAGTT CTGGCAAAAC CAATGGTGTC GCCTTCAACA AACAAAAAAG   36840
   ATGGGAATCC CAATGATTCG TCATCTGCGA GGCTGTTCTT AATATCTTCA ACTGAAGCTT   36900
   TAGAGCGATT TATCTTCTGA ACCAGACTCT TGTCATTTGT TTTGGTAAAG AGAAAAGTTT   36960
   TTCCATCGAT TTTATGAATA TACAAATAAT TGGAGCCAAC CTGCAGGTGA TGATTATCAG   37020
   CCAGCAGAGA ATTAAGGAAA ACAGACAGGT TTATTGAGCG CTTATCTTTC CCTTTATTTT   37080
   TGCTGCGGTA AGTCGCATAA AAACCATTCT TCATAATTCA ATCCATTTAC TATGTTATGT   37140
   TCTGAGGGGA GTGAAAATTC CCCTAATTCG ATGAAGATTC TTGCTCAATT GTTATCAGCT   37200
   ATGCGCCGAC CAGAACACCT TGCCGATCAG CCAAACGTCT CTTCAGGCCA CTGACTAGCG   37260
   ATAACTTTCC CCACAACGGA ACAACTCTCA TTGCATGGGA TCATTGGGTA CTGTGGGTTT   37320
   AGTGGTTGTA AAAACACCTG ACCGCTATCC CTGATCAGTT TCTTGAAGGT AAACTCATCA   37380
   CCCCCAAGTC TGGCTATGCA GAAATCACCT GGCTCAACAG CCTGCTCAGG GTCAACGAGA   37440
   ATTAACATTC CGTCAGGAAA GCTTGGCTTG GAGCCTGTTG GTGCGGTCAT GGAATTACCT   37500
   TCAACCTCAA GCCAGAATGC AGAATCACTG GCTTTTTTGG TTGTGCTTAC CCATCTCTCC   37560
   GCATCACCTT TGGTAAAGGT TCTAAGCTCA GGTGAGAACA TCCCTGCCTG AACATGAGAA   37620
   AAAACAGGGT ACTCATACTC ACTTCTAAGT GACGGCTGCA TACTAACCGC TTCATACATC   37680
   TCGTAGATTT CTCTGGCGAT TGAAGGGCTA AATTCTTCAA CGCTAACTTT GAGAATTTTT   37740
   GCAAGCAATG CGGCGTTATA AGCATTTAAT GCATTGATGC CATTAAATAA AGCACCAACG   37800
   CCTGACTGCC CCATCCCCAT CTTGTCTGCG ACAGATTCCT GGGATAAGCC AAGTTCATTT   37860
   TTCTTTTTTT CATAAATTGC TTTAAGGCGA CGTGCGTCCT CAAGCTGCTC TTGTGTTAAT   37920
   GGTTTCTTTT TTGTGCTCAT ACGTTAAATC TATCACCGCA AGGGATAAAT ATCTAACACC   37980
   GTGCGTGTTG ACTATTTTAC CTCTGGCGGT GATAATGGTT GCATGTACTA AGGAGGTTGT   38040
   ATGGAACAAC GCATAACCCT GAAAGATTAT GCAATGCGCT TTGGGCAAAC CAAGACAGCT   38100
   AAAGATCTCG GCGTATATCA AAGCGCGATC AACAAGGCCA TTCATGCAGG CCGAAAGATT   38160
   TTTTTAACTA TAAACGCTGA TGGAAGCGTT TATGCGGAAG AGGTAAAGCC CTTCCCGAGT   38220
   AACAAAAAAA CAACAGCATA AATAACCCCG CTCTTACACA TTCCAGCCCT GAAAAAGGGC   38280
   ATCAAATTAA ACCACACCTA TGGTGTATGC ATTTATTTGC ATACATTCAA TCAATTGTTA   38340
   TCTAAGGAAA TACTTACATA TGGTTCGTGC AAACAAACGC AACGAGGCTC TACGAATCGA   38400
   GAGTGCGTTG CTTAACAAAA TCGCAATGCT TGGAACTGAG AAGACAGCGG AAGCTGTGGG   38460
   CGTTGATAAG TCGCAGATCA GCAGGTGGAA GAGGGACTGG ATTCCAAAGT TCTCAATGCT   38520
   GCTTGCTGTT CTTGAATGGG GGGTCGTTGA CGACGACATG GCTCGATTGG CGCGACAAGT   38580
   TGCTGCGATT CTCACCAATA AAAAACGCCC GGCGGCAACC GAGCGTTCTG AACAAATCCA   38640
   GATGGAGTTC TGAGGTCATT ACTGGATCTA TCAACAGGAG TCATTATGAC AAATACAGCA   38700
   AAAATACTCA ACTTCGGCAG AGGTAACTTT GCCGGACAGG AGCGTAATGT GGCAGATCTC   38760
   GATGATGGTT ACGCCAGACT ATCAAATATG CTGCTTGAGG CTTATTCGGG CGCAGATCTG   38820
   ACCAAGCGAC AGTTTAAAGT GCTGCTTGCC ATTCTGCGTA AAACCTATGG GTGGAATAAA   38880
   CCAATGGACA GAATCACCGA TTCTCAACTT AGCGAGATTA CAAAGTTACC TGTCAAACGG   38940
   TGCAATGAAG CCAAGTTAGA ACTCGTCAGA ATGAATATTA TCAAGCAGCA AGGCGGCATG   39000
   TTTGGACCAA ATAAAAACAT CTCAGAATGG TGCATCCCTC AAAACGAGGG AAAATCCCCT   39060
   AAAACGAGGG ATAAAACATC CCTCAAATTG GGGGATTGCT ATCCCTCAAA ACAGGGGGAC   39120
   ACAAAAGACA CTATTACAAA AGAAAAAAGA AAAGATTATT CGTCAGAGAA TTCTGGCGAA   39180
   TCCTCTGACC AGCCAGAAAA CGACCTTTCT GTGGTGAAAC CGGATGCTGC AATTCAGAGC   39240
   GGCAGCAAGT GGGGGACAGC AGAAGACCTG ACCGCCGCAG AGTGGATGTT TGACATGGTG   39300
   AAGACTATCG CACCATCAGC CAGAAAACCG AATTTTGCTG GGTGGGCTAA CGATATCCGC   39360
   CTGATGCGTG AACGTGACGG ACGTAACCAC CGCGACATGT GTGTGCTGTT CCGCTGGGCA   39420
   TGCCAGGACA ACTTCTGGTC CGGTAACGTG CTGAGCCCGG CCAAACTCCG CGATAAGTGG   39480
   ACCCAACTCG AAATCAACCG TAACAAGCAA CAGGCAGGCG TGACAGCCAG CAAACCAAAA   39540
   CTCGACCTGA CAAACACAGA CTGGATTTAC GGGGTGGATC TATGAAAAAC ATCGCCGCAC   39600
   AGATGGTTAA CTTTGACCGT GAGCAGATGC GTCGGATCGC CAACAACATG CCGGAACAGT   39660
   ACGACGAAAA GCCGCAGGTA CAGCAGGTAG CGCAGATCAT CAACGGTGTG TTCAGCCAGT   39720
   TACTGGCAAC TTTCCCGGCG AGCCTGGCTA ACCGTGACCA GAACGAAGTG AACGAAATCC   39780
   GTCGCCAGTG GGTTCTGGCT TTTCGGGAAA ACGGGATCAC CACGATGGAA CAGGTTAACG   39840
   CAGGAATGCG CGTAGCCCGT CGGCAGAATC GACCATTTCT GCCATCACCC GGGCAGTTTG   39900
   TTGCATGGTG CCGGGAAGAA GCATCCGTTA CCGCCGGACT GCCAAACGTC AGCGAGCTGG   39960
   TTGATATGGT TTACGAGTAT TGCCGGAAGC GAGGCCTGTA TCCGGATGCG GAGTCTTATC   40020
   CGTGGAAATC AAACGCGCAC TACTGGCTGG TTACCAACCT GTATCAGAAC ATGCGGGCCA   40080
   ATGCGCTTAC TGATGCGGAA TTACGCCGTA AGGCCGCAGA TGAGCTTGTC CATATGACTG   40140
   CGAGAATTAA CCGTGGTGAG GCGATCCCTG AACCAGTAAA ACAACTTCCT GTCATGGGCG   40200
   GTAGACCTCT AAATCGTGCA CAGGCTCTGG CGAAGATCGC AGAAATCAAA GCTAAGTTCG   40260
   GACTGAAAGG AGCAAGTGTA TGACGGGCAA AGAGGCAATT ATTCATTACC TGGGGACGCA   40320
   TAATAGCTTC TGTGCGCCGG ACGTTGCCGC GCTAACAGGC GCAACAGTAA CCAGCATAAA   40380
   TCAGGCCGCG GCTAAAATGG CACGGGCAGG TCTTCTGGTT ATCGAAGGTA AGGTCTGGCG   40440
   AACGGTGTAT TACCGGTTTG CTACCAGGGA AGAACGGGAA GGAAAGATGA GCACGAACCT   40500
   GGTTTTTAAG GAGTGTCGCC AGAGTGCCGC GATGAAACGG GTATTGGCGG TATATGGAGT   40560
   TAAAAGATGA CCATCTACAT TACTGAGCTA ATAACAGGCC TGCTGGTAAT CGCAGGCCTT   40620
   TTTATTTGGG GGAGAGGGAA GTCATGAAAA AACTAACCTT TGAAATTCGA TCTCCAGCAC   40680
   ATCAGCAAAA CGCTATTCAC GCAGTACAGC AAATCCTTCC AGACCCAACC AAACCAATCG   40740
   TAGTAACCAT TCAGGAACGC AACCGCAGCT TAGACCAAAA CAGGAAGCTA TGGGCCTGCT   40800
   TAGGTGACGT CTCTCGTCAG GTTGAATGGC ATGGTCGCTG GCTGGATGCA GAAAGCTGGA   40860
   AGTGTGTGTT TACCGCAGCA TTAAAGCAGC AGGATGTTGT TCCTAACCTT GCCGGGAATG   40920
   GCTTTGTGGT AATAGGCCAG TCAACCAGCA GGATGCGTGT AGGCGAATTT GCGGAGCTAT   40980
   TAGAGCTTAT ACAGGCATTC GGTACAGAGC GTGGCGTTAA GTGGTCAGAC GAAGCGAGAC   41040
   TGGCTCTGGA GTGGAAAGCG AGATGGGGAG ACAGGGCTGC ATGATAAATG TCGTTAGTTT   41100
   CTCCGGTGGC AGGACGTCAG CATATTTGCT CTGGCTAATG GAGCAAAAGC GACGGGCAGG   41160
   TAAAGACGTG CATTACGTTT TCATGGATAC AGGTTGTGAA CATCCAATGA CATATCGGTT   41220
   TGTCAGGGAA GTTGTGAAGT TCTGGGATAT ACCGCTCACC GTATTGCAGG TTGATATCAA   41280
   CCCGGAGCTT GGACAGCCAA ATGGTTATAC GGTATGGGAA CCAAAGGATA TTCAGACGCG   41340
   AATGCCTGTT CTGAAGCCAT TTATCGATAT GGTAAAGAAA TATGGCACTC CATACGTCGG   41400
   CGGCGCGTTC TGCACTGACA GATTAAAACT CGTTCCCTTC ACCAAATACT GTGATGACCA   41460
   TTTCGGGCGA GGGAATTACA CCACGTGGAT TGGCATCAGA GCTGATGAAC CGAAGCGGCT   41520
   AAAGCCAAAG CCTGGAATCA GATATCTTGC TGAACTGTCA GACTTTGAGA AGGAAGATAT   41580
   CCTCGCATGG TGGAAGCAAC AACCATTCGA TTTGCAAATA CCGGAACATC TCGGTAACTG   41640
   CATATTCTGC ATTAAAAAAT CAACGCAAAA AATCGGACTT GCCTGCAAAG ATGAGGAGGG   41700
   ATTGCAGCGT GTTTTTAATG AGGTCATCAC GGGATCCCAT GTGCGTGACG GACATCGGGA   41760
   AACGCCAAAG GAGATTATGT ACCGAGGAAG AATGTCGCTG GACGGTATCG CGAAAATGTA   41820
   TTCAGAAAAT GATTATCAAG CCCTGTATCA GGACATGGTA CGAGCTAAAA GATTCGATAC   41880
   CGGCTCTTGT TCTGAGTCAT GCGAAATATT TGGAGGGCAG CTTGATTTCG ACTTCGGGAG   41940
   GGAAGCTGCA TGATGCGATG TTATCGGTGC GGTGAATGCA AAGAAGATAA CCGCTTCCGA   42000
   CCAAATCAAC CTTACTGGAA TCGATGGTGT CTCCGGTGTG AAAGAACACC AACAGGGGTG   42060
   TTACCACTAC CGCAGGAAAA GGAGGACGTG TGGCGAGACA GCGACGAAGT ATCACCGACA   42120
   TAATCTGCGA AAACTGCAAA TACCTTCCAA CGAAACGCAC CAGAAATAAA CCCAAGCCAA   42180
   TCCCAAAAGA ATCTGACGTA AAAACCTTCA ACTACACGGC TCACCTGTGG GATATCCGGT   42240
   GGCTAAGACG TCGTGCGAGG AAAACAAGGT GATTGACCAA AATCGAAGTT ACGAACAAGA   42300
   AAGCGTCGAG CGAGCTTTAA CGTGCGCTAA CTGCGGTCAG AAGCTGCATG TGCTGGAAGT   42360
   TCACGTGTGT GAGCACTGCT GCGCAGAACT GATGAGCGAT CCGAATAGCT CGATGCACGA   42420
   GGAAGAAGAT GATGGCTAAA CCAGCGCGAA GACGATGTAA AAACGATGAA TGCCGGGAAT   42480
   GGTTTCACCC TGCATTCGCT AATCAGTGGT GGTGCTCTCC AGAGTGTGGA ACCAAGATAG   42540
   CACTCGAACG ACGAAGTAAA GAACGCGAAA AAGCGGAAAA AGCAGCAGAG AAGAAACGAC   42600
   GACGAGAGGA GCAGAAACAG AAAGATAAAC TTAAGATTCG AAAACTCGCC TTAAAGCCCC   42660
   GCAGTTACTG GATTAAACAA GCCCAACAAG CCGTAAACGC CTTCATCAGA GAAAGAGACC   42720
   GCGACTTACC ATGTATCTCG TGCGGAACGC TCACGTCTGC TCAGTGGGAT GCCGGACATT   42780
   ACCGGACAAC TGCTGCGGCA CCTCAACTCC GATTTAATGA ACGCAATATT CACAAGCAAT   42840
   GCGTGGTGTG CAACCAGCAC AAAAGCGGAA ATCTCGTTCC GTATCGCGTC GAACTGATTA   42900
   GCCGCATCGG GCAGGAAGCA GTAGACGAAA TCGAATCAAA CCATAACCGC CATCGCTGGA   42960
   CTATCGAAGA GTGCAAGGCG ATCAAGGCAG AGTACCAACA GAAACTCAAA GACCTGCGAA   43020
   ATAGCAGAAG TGAGGCCGCA TGACGTTCTC AGTAAAAACC ATTCCAGACA TGCTCGTTGA   43080
   AGCATACGGA AATCAGACAG AAGTAGCACG CAGACTGAAA TGTAGTCGCG GTACGGTCAG   43140
   AAAATACGTT GATGATAAAG ACGGGAAAAT GCACGCCATC GTCAACGACG TTCTCATGGT   43200
   TCATCGCGGA TGGAGTGAAA GAGATGCGCT ATTACGAAAA AATTGATGGC AGCAAATACC   43260
   GAAATATTTG GGTAGTTGGC GATCTGCACG GATGCTACAC GAACCTGATG AACAAACTGG   43320
   ATACGATTGG ATTCGACAAC AAAAAAGACC TGCTTATCTC GGTGGGCGAT TTGGTTGATC   43380
   GTGGTGCAGA GAACGTTGAA TGCCTGGAAT TAATCACATT CCCCTGGTTC AGAGCTGTAC   43440
   GTGGAAACCA TGAGCAAATG ATGATTGATG GCTTATCAGA GCGTGGAAAC GTTAATCACT   43500
   GGCTGCTTAA TGGCGGTGGC TGGTTCTTTA ATCTCGATTA CGACAAAGAA ATTCTGGCTA   43560
   AAGCTCTTGC CCATAAAGCA GATGAACTTC CGTTAATCAT CGAACTGGTG AGCAAAGATA   43620
   AAAAATATGT TATCTGCCAC GCCGATTATC CCTTTGACGA ATACGAGTTT GGAAAGCCAG   43680
   TTGATCATCA GCAGGTAATC TGGAACCGCG AACGAATCAG CAACTCACAA AACGGGATCG   43740
   TGAAAGAAAT CAAAGGCGCG GACACGTTCA TCTTTGGTCA TACGCCAGCA GTGAAACCAC   43800
   TCAAGTTTGC CAACCAAATG TATATCGATA CCGGCGCAGT GTTCTGCGGA AACCTAACAT   43860
   TGATTCAGGT ACAGGGAGAA GGCGCATGAG ACTCGAAAGC GTAGCTAAAT TTCATTCGCC   43920
   AAAAAGCCCG ATGATGAGCG ACTCACCACG GGCCACGGCT TCTGACTCTC TTTCCGGTAC   43980
   TGATGTGATG GCTGCTATGG GGATGGCGCA ATCACAAGCC GGATTCGGTA TGGCTGCATT   44040
   CTGCGGTAAG CACGAACTCA GCCAGAACGA CAAACAAAAG GCTATCAACT ATCTGATGCA   44100
   ATTTGCACAC AAGGTATCGG GGAAATACCG TGGTGTGGCA AAGCTTGAAG GAAATACTAA   44160
   GGCAAAGGTA CTGCAAGTGC TCGCAACATT CGCTTATGCG GATTATTGCC GTAGTGCCGC   44220
   GACGCCGGGG GCAAGATGCA GAGATTGCCA TGGTACAGGC CGTGCGGTTG ATATTGCCAA   44280
   AACAGAGCTG TGGGGGAGAG TTGTCGAGAA AGAGTGCGGA AGATGCAAAG GCGTCGGCTA   44340
   TTCAAGGATG CCAGCAAGCG CAGCATATCG CGCTGTGACG ATGCTAATCC CAAACCTTAC   44400
   CCAACCCACC TGGTCACGCA CTGTTAAGCC GCTGTATGAC GCTCTGGTGG TGCAATGCCA   44460
   CAAAGAAGAG TCAATCGCAG ACAACATTTT GAATGCGGTC ACACGTTAGC AGCATGATTG   44520
   CCACGGATGG CAACATATTA ACGGCATGAT ATTGACTTAT TGAATAAAAT TGGGTAAATT   44580
   TGACTCAACG ATGGGTTAAT TCGCTCGTTG TGGTAGTGAG ATGAAAAGAG GCGGCGCTTA   44640
   CTACCGATTC CGCCTAGTTG GTCACTTCGA CGTATCGTCT GGAACTCCAA CCATCGCAGG   44700
   CAGAGAGGTC TGCAAAATGC AATCCCGAAA CAGTTCGCAG GTAATAGTTA GAGCCTGCAT   44760
   AACGGTTTCG GGATTTTTTA TATCTGCACA ACAGGTAAGA GCATTGAGTC GATAATCGTG   44820
   AAGAGTCGGC GAGCCTGGTT AGCCAGTGCT CTTTCCGTTG TGCTGAATTA AGCGAATACC   44880
   GGAAGCAGAA CCGGATCACC AAATGCGTAC AGGCGTCATC GCCGCCCAGC AACAGCACAA   44940
   CCCAAACTGA GCCGTAGCCA CTGTCTGTCC TGAATTCATT AGTAATAGTT ACGCTGCGGC   45000
   CTTTTACACA TGACCTTCGT GAAAGCGGGT GGCAGGAGGT CGCGCTAACA ACCTCCTGCC   45060
   GTTTTGCCCG TGCATATCGG TCACGAACAA ATCTGATTAC TAAACACAGT AGCCTGGATT   45120
   TGTTCTATCA GTAATCGACC TTATTCCTAA TTAAATAGAG CAAATCCCCT TATTGGGGGT   45180
   AAGACATGAA GATGCCAGAA AAACATGACC TGTTGGCCGC CATTCTCGCG GCAAAGGAAC   45240
   AAGGCATCGG GGCAATCCTT GCGTTTGCAA TGGCGTACCT TCGCGGCAGA TATAATGGCG   45300
   GTGCGTTTAC AAAAACAGTA ATCGACGCAA CGATGTGCGC CATTATCGCC TGGTTCATTC   45360
   GTGACCTTCT CGACTTCGCC GGACTAAGTA GCAATCTCGC TTATATAACG AGCGTGTTTA   45420
   TCGGCTACAT CGGTACTGAC TCGATTGGTT CGCTTATCAA ACGCTTCGCT GCTAAAAAAG   45480
   CCGGAGTAGA AGATGGTAGA AATCAATAAT CAACGTAAGG CGTTCCTCGA TATGCTGGCG   45540
   TGGTCGGAGG GAACTGATAA CGGACGTCAG AAAACCAGAA ATCATGGTTA TGACGTCATT   45600
   GTAGGCGGAG AGCTATTTAC TGATTACTCC GATCACCCTC GCAAACTTGT CACGCTAAAC   45660
   CCAAAACTCA AATCAACAGG CGCCGGACGC TACCAGCTTC TTTCCCGTTG GTGGGATGCC   45720
   TACCGCAAGC AGCTTGGCCT GAAAGACTTC TCTCCGAAAA GTCAGGACGC TGTGGCATTG   45780
   CAGCAGATTA AGGAGCGTGG CGCTTTACCT ATGATTGATC GTGGTGATAT CCGTCAGGCA   45840
   ATCGACCGTT GCAGCAATAT CTGGGCTTCA CTGCCGGGCG CTGGTTATGG TCAGTTCGAG   45900
   CATAAGGCTG ACAGCCTGAT TGCAAAATTC AAAGAAGCGG GCGGAACGGT CAGAGAGATT   45960
   GATGTATGAG CAGAGTCACC GCGATTATCT CCGCTCTGGT TATCTGCATC ATCGTCTGCC   46020
   TGTCATGGGC TGTTAATCAT TACCGTGATA ACGCCATTAC CTACAAAGCC CAGCGCGACA   46080
   AAAATGCCAG AGAACTGAAG CTGGCGAACG CGGCAATTAC TGACATGCAG ATGCGTCAGC   46140
   GTGATGTTGC TGCGCTCGAT GCAAAATACA CGAAGGAGTT AGCTGATGCT AAAGCTGAAA   46200
   ATGATGCTCT GCGTGATGAT GTTGCCGCTG GTCGTCGTCG GTTGCACATC AAAGCAGTCT   46260
   GTCAGTCAGT GCGTGAAGCC ACCACCGCCT CCGGCGTGGA TAATGCAGCC TCCCCCCGAC   46320
   TGGCAGACAC CGCTGAACGG GATTATTTCA CCCTCAGAGA GAGGCTGATC ACTATGCAAA   46380
   AACAACTGGA AGGAACCCAG AAGTATATTA ATGAGCAGTG CAGATAGAGT TGCCCATATC   46440
   GATGGGCAAC TCATGCAATT ATTGTGAGCA ATACACACGC GCTTCCAGCG GAGTATAAAT   46500
   GCCTAAAGTA ATAAAACCGA GCAATCCATT TACGAATGTT TGCTGGGTTT CTGTTTTAAC   46560
   AACATTTTCT GCGCCGCCAC AAATTTTGGC TGCATCGACA GTTTTCTTCT GCCCAATTCC   46620
   AGAAACGAAG AAATGATGGG TGATGGTTTC CTTTGGTGCT ACTGCTGCCG GTTTGTTTTG   46680
   AACAGTAAAC GTCTGTTGAG CACATCCTGT AATAAGCAGG GCCAGCGCAG TAGCGAGTAG   46740
   CATTTTTTTC ATGGTGTTAT TCCCGATGCT TTTTGAAGTT CGCAGAATCG TATGTGTAGA   46800
   AAATTAAACA AACCCTAAAC AATGAGTTGA AATTTCATAT TGTTAATATT TATTAATGTA   46860
   TGTCAGGTGC GATGAATCGT CATTGTATTC CCGGATTAAC TATGTCCACA GCCCTGACGG   46920
   GGAACTTCTC TGCGGGAGTG TCCGGGAATA ATTAAAACGA TGCACACAGG GTTTAGCGCG   46980
   TACACGTATT GCATTATGCC AACGCCCCGG TGCTGACACG GAAGAAACCG GACGTTATGA   47040
   TTTAGCGTGG AAAGATTTGT GTAGTGTTCT GAATGCTCTC AGTAAATAGT AATGAATTAT   47100
   CAAAGGTATA GTAATATCTT TTATGTTCAT GGATATTTGT AACCCATCGG AAAACTCCTG   47160
   CTTTAGCAAG ATTTTCCCTG TATTGCTGAA ATGTGATTTC TCTTGATTTC AACCTATCAT   47220
   AGGACGTTTC TATAAGATGC GTGTTTCTTG AGAATTTAAC ATTTACAACC TTTTTAAGTC   47280
   CTTTTATTAA CACGGTGTTA TCGTTTTCTA ACACGATGTG AATATTATCT GTGGCTAGAT   47340
   AGTAAATATA ATGTGAGACG TTGTGACGTT TTAGTTCAGA ATAAAACAAT TCACAGTCTA   47400
   AATCTTTTCG CACTTGATCG AATATTTCTT TAAAAATGGC AACCTGAGCC ATTGGTAAAA   47460
   CCTTCCATGT GATACGAGGG CGCGTAGTTT GCATTATCGT TTTTATCGTT TCAATCTGGT   47520
   CTGACCTCCT TGTGTTTTGT TGATGATTTA TGTCAAATAT TAGGAATGTT TTCACTTAAT   47580
   AGTATTGGTT GCGTAACAAA GTGCGGTCCT GCTGGCATTC TGGAGGGAAA TACAACCGAC   47640
   AGATGTATGT AAGGCCAACG TGCTCAAATC TTCATACAGA AAGATTTGAA GTAATATTTT   47700
   AACCGCTAGA TGAAGAGCAA GCGCATGGAG CGACAAAATG AATAAAGAAC AATCTGCTGA   47760
   TGATCCCTCC GTGGATCTGA TTCGTGTAAA AAATATGCTT AATAGCACCA TTTCTATGAG   47820
   TTACCCTGAT GTTGTAATTG CATGTATAGA ACATAAGGTG TCTCTGGAAG CATTCAGAGC   47880
   AATTGAGGCA GCGTTGGTGA AGCACGATAA TAATATGAAG GATTATTCCC TGGTGGTTGA   47940
   CTGATCACCA TAACTGCTAA TCATTCAAAC TATTTAGTCT GTGACAGAGC CAACACGCAG   48000
   TCTGTCACTG TCAGGAAAGT GGTAAAACTG CAACTCAATT ACTGCAATGC CCTCGTAATT   48060
   AAGTGAATTT ACAATATCGT CCTGTTCGGA GGGAAGAACG CGGGATGTTC ATTCTTCATC   48120
   ACTTTTAATT GATGTATATG CTCTCTTTTC TGACGTTAGT CTCCGACGGC AGGCTTCAAT   48180
   GACCCAGGCT GAGAAATTCC CGGACCCTTT TTGCTCAAGA GCGATGTTAA TTTGTTCAAT   48240
   CATTTGGTTA GGAAAGCGGA TGTTGCGGGT TGTTGTTCTG CGGGTTCTGT TCTTCGTTGA   48300
   CATGAGGTTG CCCCGTATTC AGTGTCGCTG ATTTGTATTG TCTGAAGTTG TTTTTACGTT   48360
   AAGTTGATGC AGATCAATTA ATACGATACC TGCGTCATAA TTGATTATTT GACGTGGTTT   48420
   GATGGCCTCC ACGCACGTTG TGATATGTAG ATGATAATCA TTATCACTTT ACGGGTCCTT   48480
   TCCGGTGATC CGACAGGTTA CGGGGCGGCG ACCT                 48514

pARO191

We're not using this plasmid, but we are using a related plasmid, pARO180.  The sequence of pARO180 is not available, so this is as close as we can get. Unfortunately, there are some differences between these two related plasmids in terms of the orientation of the DNA fragments used to create the plasmid, so the restriction map is different between the two.

>paro191; SV 1; circular; Cloning vector pARO191; STD; UNC; 5963 BP. 

ID  XX
XX
SQ  Sequence 5963 BP; 1479 A; 1552 C; 1524 G; 1407 T; 1 other;
   tggaagccgg cggcacctcg ctaacggatt caccactcca agaattggag ccaatcaatt    60
   cttgcggaga actgtgaatg cgcaaaccaa cccttggcag aacatatcca tcgcgtccgc    120
   catctccagc agccgcacgc ggcgcatctc gggcagcgtt gggtcctggc cacgggtgcg    180
   catgatcgtg ctcctgtcgt tgaggacccg gctaggctgg cggggttgcc ttactggtta    240
   gcagaatgaa tcaccgatac gcgagcgaac gtgaagcgac tgctgctgca aaacgtctgc    300
   gacctgagca acaacatgaa tggtcttcgg tttccgtgtt tcgtaaagtc tggaaacgcg    360
   gaaattattg aagcatttat cagggttatt gtctcatgag cggatacata tttgaatgta    420
   tttagaaaaa taaacaaata ggggttccgc gcacatttcc ccgaaaagtg ccacctgacg    480
   tctaagaaac cattattatc atgacattaa cctataaaaa taggcgtatc acgaggccct    540
   ttcgtctcgc gcgtttcggt gatgacggtg aaaacctctg acacatgcag ctcccggaga    600
   cggtcacagc ttgtctgtaa gcggatgccg ggagcagaca agcccgtcag ggcgcgtcag    660
   cgggtgttgg cgggtgtcgg ggctggctta actatgcggc atcagagcag attgtactga    720
   gagtgcacca tatgcggtgt gaaataccgc acagatgcgt aaggagaaaa taccgcatca    780
   ggcgccattc gccattcagg ctgcgcaact gttgggaagg gcgatcggtg cgggcctctt    840
   cgctattacg ccagctggcg aaagggggat gtgctgcaag gcgattaagt tgggtaacgc    900
   cagggttttc ccagtcacga cgttgtaaaa cgacggccag tgaattcgag ctcggtaccc    960
   ggggatcctc tagagtcgac ctgcaggcat gcaagcttgg cgtaatcatg gtcatagctg   1020
   tttcctgtgt gaaattgtta tccgctcaca attccacaca acatacgagc cggaagcata   1080
   aagtgtaaag cctggggtgc ctaatgagtg agctaactca cattaattgc gttgcgctca   1140
   ctgcccgctt tccagtcggg aaacctgtcg tgccagctgc attaatgaat cggccaacgc   1200
   gcggggagag gcggtttgcg tattgggcgc tcttccgctt cctcgctcac tgactcgctg   1260
   cgctcggtcg ttcggctgcg gcgagcggta tcagctcact caaaggcggt aatacggtta   1320
   tccacagaat caggggataa cgcaggaaag aacatgtgag caaaaggcca gcaaaaggcc   1380
   aggaaccgta aaaaggccgc gttgctggcg tttttccata ggctccgccc ccctgacgag   1440
   catcacaaaa atcgacgctc aagtcagagg tggcgaaacc cgacaggact ataaagatac   1500
   caggcgtttc cccctggaag ctccctcgtg cgctctcctg ttccgaccct gccgcttacc   1560
   ggatacctgt ccgcctttct cccttcggga agcgtggcgc tttctcatag ctcacgctgt   1620
   aggtatctca gttcggtgta ggtcgttcgc tccaagctgg gctgtgtgca cgaacccccc   1680
   gttcagcccg accgctgcgc cttatccggt aactatcgtc ttgagtccaa cccggtaaga   1740
   cacgacttat cgccactggc agcagccact ggtaacagga ttagcagagc gaggtatgta   1800
   ggcggtgcta cagagttctt gaagtggtgg cctaactacg gctacactag aagaacagta   1860
   tttggtatct gcgctctgct gaagccagtt accttcggaa aaagagttgg tagctcttga   1920
   tccggcaaac aaaccaccgc tggtagcggt ggtttttttg tttgcaagca gcagattacg   1980
   cgcagaaaaa aaggatctca agaagatcct ttgatctttt ctacggggtc tgacgctcag   2040
   tggaacgaaa actcacgtta agggattttg gtcatgagat tatcaaaaag gatcttcacc   2100
   tagatccttt taaattaaaa atgaagtttt aaatcaatct aaagtatata tgagtaaact   2160
   tggtctgaca gttaccaatg cttaatcagt gaggcaccta tctcagcgat ctgtctattt   2220
   cgttcatcca tagttgcctg actccccgtc gtgtagataa ctacgatacg ggagggctta   2280
   ccatctggcc ccagtgctgc aatgataccg cgagacccac gctcacacat gcagctcccg   2340
   gagacggtca cagcttgtct gtaagcggat gccgggagca gacaagcccg tcagggcgcg   2400
   tcagcgggtg ttggcgggtg tcggggcgca gccatgaccc agtcacgtag cgatagcgga   2460
   gtgtatactg gcttaactat gcggcatcag agcagattgt actgagagtg caccatatgc   2520
   ggtgtgaaat accgcacaga tgcgtaagga gaaaataccg catcaggcgc tcttccgctt   2580
   cctcgctcac tgactcgctg cgctcggtcg ttcggctgcg gcgagcggta tcagctcact   2640
   caaaggcggt aatacggtta tccacagaat caggggataa cgcaggaaag aacatgtgag   2700
   caaaaggcca gcaaaaggcc aggaaccgta aaaaggccgc gttgctggcg tttttccata   2760
   ggctccgccc ccctgacgag catcacaaaa atcgacgctc aagtcagagg tggcgaaacc   2820
   cgacaggact ataaagatac caggcgtttc cccctggaag ctccctcgtg cgctctcctg   2880
   ttccgaccct gccgcttacc ggatacctgt ccgcctttct cccttcggga agcgtggcgc   2940
   tttctcatag ctcacgctgt aggtatctca gttcggtgta ggtcgttcgc tccaagctgg   3000
   gctgtgtgca cgaacccccc gttcagcccg accgctgcgc cttatccggt aactatcgtc   3060
   ttgagtccaa cccggtaaga cacgacttat cgccactggc agcagccact ggtaacagga   3120
   ttagcagagc gaggtatgta ggcggtgcta cagagttctt gaagtggtgg cctaactacg   3180
   gctacactag aaggacagta tttggtatct gcgctctgct gaagccagtt accttcggaa   3240
   aaagagttgg tagctcttga tccggcaaac aaaccaccgc tggtagcggt ggtttttttg   3300
   tttgcaagca gcagattacg cgcagaaaaa aaggatctca agaagatcct ttgatctttt   3360
   ctacggggtc tgacgctcag tggaacgaaa actcacgtta agggattttg gtcatgagat   3420
   tatcaaaaag gatcttcacc tagatccttt taaattaaaa atgaagtttt aaatcaatct   3480
   aaagtatata tgagtaaact tggtctgaca ggtcgcttgc ggtattcgga atcttgcacg   3540
   ccctcgctca agccttcgtc actggtcccg ccaccaaacg tttcggcgag aagcaggcca   3600
   ttatcgccgg catggcggcc gacgcgctgg gctacgtctt gctggcgttc gcgacgcgag   3660
   gctggatggc cttccccatt atgattcttc tcgcttccgg cggcatcggg atgcccgcgt   3720
   tgcaggccat gctgtccagg caggtagatg acgaccatca gggacagctt caaggatcgc   3780
   tcgcggctct taccagccta acttcgatca ctggaccgct gatcgtcacg gcgatttatg   3840
   ccgcctcggc gagcacatgg aacgggttgg catggattgt aggcgccgcc ctataccttg   3900
   tctgcctccc cgcgttgcgt cgcggtgcat ggagccgggc cacctcgacc tgaatggaag   3960
   ccggcggcac ctcgctaacg gattcaccgt ttttatcagg ctctgggagg cagaataaat   4020
   gatcatatcg tcaattatta cctccacggg gagagcctga gcaaactggc ctcaggcatt   4080
   tgagaagcac acggtcacac tgcttccggt agtcaataaa ccggtaaacc agcaatagac   4140
   ataagcggct atttaacgac cctgccctga accgacgacc gggtcgaatt tgctttcgaa   4200
   tttctgccat tcatccgctt attatcactt attcaggcgt agcaccaggc gtttaagggc   4260
   accaataact gccttaaaaa aaaggtggca cttttcgggg aaatgtgcgc ggaaccccta   4320
   tttgtttatt tttctaaata cattcaaata tgtatccgct catgaattaa ttcttagaaa   4380
   aactcatcga gcatcaaatg aaactgcaat ttattcatat caggattatc aataccatat   4440
   ttttgaaaaa gccgtttctg taatgaagga gaaaactcac cgaggcagtt ccataggatg   4500
   gcaagatcct ggtatcggtc tgcgattccg actcgtccaa catcaataca acctattaat   4560
   ttcccctcgt caaaaataag gttatcaagt gagaaatcac catgagtgac gactgaatcc   4620
   ggtgagaatg gcaaaagttt atgcatttct ttccagactt gttcaacagg ccagccatta   4680
   cgctcgtcat caaaatcact cgcatcaacc aaaccgttat tcattcgtga ttgcgcctga   4740
   gcgagacgaa atacgcgatc gctgttaaaa ggacaattac aaacaggaat cgaatgcaac   4800
   cggcgcagga acactgccag cgcatcaaca atattttcac ctgaatcagg atattcttct   4860
   aatacctgga atgctgtttt cccggggatc gcagtggtga gtaaccatgc atcatcagga   4920
   gtacggataa aatgcttgat ggtcggaaga ggcataaatt ccgtcagcca gtttagtctg   4980
   accatctcat ctgtaacatc attggcaacg ctacctttgc catgtttcag aaacaactct   5040
   ggcgcatcgg gcttcccata caatcgatag attgtcgcac ctgattgccc gacattatcg   5100
   cgagcccatt tatacccata taaatcagca tccatgttgg aatttaatcg cggcctagag   5160
   caagacgttt cccgttgaat atggctcata acaccccttg tattactgtt tatgtaagca   5220
   gacagtttta ttgttcatga ccaaaatccc ttaacgtgag ttttcgttcc actgagcgtc   5280
   agaccccgta gaaaagatca aaggatctat gataagctgt caaacatgag aattgacgcg   5340
   tcaattcgag ggggatcaat tccgtgatag gtgggctgcc cttcctggtt ggcttggttt   5400
   catcagccat ccgcttgccc tcatctgtta cgccggcggt agccggccag cctngcagag   5460
   caggattccc gttgagcacc gccaggtgcg aataagggac agtgaagaag gaacacccgc   5520
   tcgcgggtgg gcctacttca cctatcctgc ccggctgacg ccgttggata caccaagtct   5580
   agataagttc aggatgaatt ccagaaatca tccttagcga aagctaagga ttttttttat   5640
   ctgaaattct gcctcgtgat acgcctattt ttataggtta atgtcatgat aataatggtt   5700
   tcttagacgt caggtggcac gggatctcga cgctctccct tatgcgactc ctgcattagg   5760
   aagcagccca gtagtaggtt gaggccgttg agcaccgccg ccgcaaggaa tggtgcatgc   5820
   aaggagatgg cgcccaacag tcccccggcc acggggcctg ccaccatacc cacgccgaaa   5880
   caagcgctca tgagcccgaa gtggcgagcc cgatcttccc catcggtgat gtcggcgata   5940
   taggcgccag caaccgcacc tgt                       5963
//

Notes about formats

Data formats

Sequence data can be used in a variety of formats. The simplest is plain text (for example, a plain text version of pGLO), but a continuous stream of letters can be hard to work with. It's also common to show sequence data with a space every 10 letters, and to add numbers for easier navigation. Sequence analysis software will generally ignore the spaces and numbers.

In most cases, you can include a name or other information at the beginning of a sequence. For example:

>The name of the sequence

AAGTTGATGC AGATCAATTA ATACGATACC TGCGTCATAA

Sequence conversion & manipulation tools

EMBOSS Seqret from EMBL-EBI. Enter a sequence in one format, get it out in another. For example, if you need to eliminate the numbers, spaces, and line breaks, this tool will do that.

Benchling. I use this for all kinds of sequence analysis. You need to make a free account to use it, but it's worth the effort.

Clustal Omega from EMBL-EBI. For aligning multiple sequences for comparison.

RestrictionMapper. Simple tool for virtual restriction digests.

Codon tables from Wikipedia.

CSS

In case you're interested in how the web page works: for the sequence data, I'm using <pre> elements, which indicate preformatted text (which you see as gray boxes on this page). This means that the text is displayed with line breaks and spaces, but those won't be part of the sequence if you copy it.

A- A A+